Spangenbergius, Cyriacus

Nordhausen, 7 juni 1528 – Straatsburg, 10 februari 1604

Spangenbergius studeerde bij Luther zelf en had grote belangstelling voor historische studie. Hij maakte opgang aan het hof te Mansfeld en werd evenals Matthias Flacius Illyricus , Hermann Hamelmann en Tilemann Heshusius door de Antwerpse lutheranen in oktober 1566 naar Antwerpen gehaald. Hier zou hij naar verluid gaan werken aan het opstellen van een geloofsbelijdenis die ook voor de calvinisten in de Nederlanden aanvaardbaar zou zijn. Zijn kennismaking met Flacius maakte hem tot een groot bewonderaar van deze theoloog. Evenals deze ontwikkelde ook Spangenbergius een talent voor polemiek en kreeg hij te maken met kerkscheuringen in eigen gelederen, laat staan dat hij andersdenkenden als de calvinisten tot zijn standpunt wist over te halen.

Anton van der Lem

Literatuur

Allgemeine Deutsche Biographie 35 (Leipzig, 1893) 37-41 (Edward Schroeder)

Reformatoren im Mansfelder Land : Erasmus Sarcerius und Cyriakus Spangenberg / hrsg. von Stefan Rhein und Günther Wartenberg. – Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, cop. 2006. – 328 p. : ill. ; 25 cm. – (Schriften der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt ; Bd. 4). Uitwerking van ‘Arbeitsgespräche zur Reformationsgeschichte im Mansfelder Land’ gehouden te Eisleben op 9 en 10 nov. 2001 (gewijd aan Erasmus Sarcerius) en 7 en 8 nov. 2003 (gewijd aan Cyriakus Spangenberg).. ISBN 3-374-02321-5 ISBN 978-3-374-02321-9

Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand / von Felix Rachfahl. – Haag : Nijhoff, 1906-1924. – 3 dl. : ill. ; 24 cm. II, 847, 857.

Robert Fruin, Het voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog, in: Verspreide Geschriften I (‘s-Gravenhage, 1900) p. 433-434