Oud-Hollandt

In 1883 werd het blad Oud-Holland opgericht, een nog altijd bestaand tijdschrift, waarin (kunst)historische artikelen verschijnen over Nederland in de Gouden Eeuw. Sindsdien ontstond de gewoonte, die zo’n drie decennia standhield, om de Nederlandse Republiek aan te duiden als “Oud-Holland”. Van 21 mei tot 1 oktober 1895 was in Amsterdam een replica gemaakt van een Hollandse stad uit de zeventiende eeuw, Oud-Hollandt genaamd. Het was een Amsterdams initiatief naar aanleiding van een internationale tentoonstelling over het hotel- en reiswezen. Het stadje trok veel bekijks en er verscheen zelfs een boek met foto’s over, om de herinnering eraan vast te houden.

Literatuur

Opkomst, bloey en onderganck der stede van Oud-Hollandt / door R.G. Rijkens en J.H. Rössing ; lichtdrukken naar photographieën van Guy de Coral. – Amsterdam : Boon, 1895. – 68 p. : ill., muz. ; 25 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

Oud-Holland : nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz. / uitg. van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie = publ. by the Netherlands Institute for Art History ; onder red. van A.D. de Vries … [et al.]. – Jrg. 1, nr. 1 (1883) – …. – Amsterdam : Binger, 1883-…. – 30 cm, Verschijnt 1× per 3 maanden. – Ondertitel varieert. – Later verschenen zonder ondertitel. – Met suppl.: Index to Oud Holland : the first 100 years, 1883-1982. – ‘s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1986. – Vanaf Jrg. 65 (1950) hierin opgenomen: Kunsthistorische mededeelingen. – Niet verschenen in 1972. – Later uitg.: ‘s-Gravenhage : Staatsdrukkerij ; Amsterdam : De Bussy; vervolgens uitg.: ‘s-Gravenhage : Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie; vervolgens uitg. Leiden : Brill. – Met prospectus, uitg. t.g.v. het 25-jarig bestaan (met inhoudsregister van jrg. 1-25). – Amsterdam, 1908. – Met reg. – Later met samenvattingen in het Engels. ISSN 0030-672X = Oud-Holland (Amsterdam)