Armentiers / Armentières

Heerlijkheid ten westen van Rijsel , een van de centra van de lakennijverheid in de zestiende eeuw en een van de eerste plaatsen waar de Beeldenstorm woedde. De heerlijkheid behoorde aan graaf Lamoraal van Egmond , die er op 15 maart 1567 met harde hand de orde herstelde.

Anton van der Lem

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 221.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 322.

Literatuur

Le patrimoine des communes du Nord / [dirigé par Jean-Luc Flohic]. – Paris : Flohic éditions, [2001]. – 2 v. : col. ill. ; 26 cm. – (Collection Le patrimoine des communes de France ; 59). Includes bibliographical references and index. ISBN 2-8423-4119-8, pp. 81-95.

Regnault, J.-M. en P. Vermander, `La crise iconoclaste de 1566 dans la région d’Armentières: essai de description et d’ interprétation’, Revue du Nord 59 (1977) 221-231

P. Beuzart, La Réforme dans les environs de Lille, spécialement à Armentières, en 1566, dans: Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, 1929

Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand / von Felix Rachfahl. – Haag : Nijhoff, 1906-1924. – 3 dl. : ill. ; 24 cm. II, p. 830.

Copye. Leopoldvs Wilhelmvs door de genade Godts hertoch van Oostenrijck, … luytenant gouverneur en capiteyn generael van de Nederlanden en Bourgonjen, &c. Aengesien door de goetheyt Godts de vredehandelinge … [Armentières, 5 juni 1647]. – Amsterdam : Abraham de Wees, 1647. – 1 p. ; plano
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 5020

Het sermoon vande beelden teghen die beeldtschenders, ghedaen te Armentiers / van den zeer eerweerdighen Heer François Richardot, bisschop van Atrecht, ouerghestelt wten VValsche in Nederlandsche sprake. – Tot Loven. : Ghedruckt bij mij Jan Boogaerts, inden Gulden Bijbel, 1567. – [16] bl. ; in-8. – A-B 8. Belg Typ, I 4171.
Plaatsingscode UB Leiden: 1499 E 3 : 7