Boisschot, Jan (Baptist) van

Oosterhout, 1527/1528 – Antwerpen, 18 oktober 1580

Rechtsgeleerde, advocaat-fiscaal van Brabant, lid van de Geheime Raad onder Filips II

Biografie

Jean de Boisschot maakte carrière van de plaatselijke naar de centrale instellingen: in 1565 pensionaris van de stad Brussel, in 1569 advocaat-fiscaal in de Raad van Brabant, in 1573 onder Alva lid van de Geheime Raad. In deze laatste functie werd hij niet officieel bevestigd door koning Filips. In 1574 en 1575 vervulde hij met goed gevolg enkele handelsmissies naar Engeland. In 1576 was hij de rechterhand van Christoph d’Assonleville in de Raad van State. Bij de staatsgreep tegen dit regeringscollege is hij op 4 september 1576 op verdenking van Spaansgezindheid gearresteerd en pas in maart 1577 vrijgelaten. Hij had zich toen beter, net als zijn politieke geestverwanten, naar Leuven of Namen kunnen begeven, want in hetzelfde jaar werd hij opnieuw gevangen genomen. Drie jaar later stierf hij in de Antwerpse gevangenis aan de gevolgen van zijn slechte behandeling.

Literatuur

BNB II, 624-626 (J. Britz);

NBW X, 41-45 (Hugo de Schepper)

Baelde, Collaterale raden , 237.