Rocroi

The road to Rocroi : class, culture and command in the Spanish army of Flanders, 1567-1659 / by Fernando González de León. – Leiden [etc.] : Brill, 2009. – XVI, 406 p. : ill. ; 25 cm. – (History of warfare, ISSN 1385-7827 ; vol. 52). Met index, lit. opg. ISBN 978-90-04-17082-7 geb.

Rocroi, 1643 : el ocaso de los tercios / Mario Díaz Gavier ; ill.: Angel García Pinto. – Madrid : Almena, 2006. – 87 p. ; 24 cm. – (Guerreros y batallas ; 29) .ISBN 84-96170-33-0 ISBN 978-84-96170-33-9

De Pavía a Rocroi : los tercios de infantería española en los siglos XVI y XVII / Julio Albi de la Cuesta. – Madrid : Balkan Editores, cop. 1999. – 409 p. ; 25 cm. Lit. opg.: p. 387-395. – Met index. ISBN 84-93079-00-6

Olivares, the Cardinal-Infante and Spain’s strategy in the Low Countries (1635-1643) : the road to Rocroi / Jonathan I. Israel/ In: Spain, Europe and the Atlantic world : essays in honour of John H. Elliott: (1995), p. 267-295.

The road to Rocroi : the duke of Alba, the Count Duke of Olivares and the high command of the Spanish army of Flanders in the Eighty Years War, 1567-1659 / Fernando González de León. – [S.l. ; s.n.], 1992 (Ann Arbor, Mi : University Microfilms International). – 350 p. ; 22 cm. Proefschrift Johns Hopkins University.

Le destin d’une place forte, Rocroi / Marie-France Barbe. – [Rocroi] : Syndicat d’initiative de Rocroi, [1979]. – 45, [3] p. : ill. ; 21 cm. Bibliography: p. [46].

La bataille de Rocroi : 19 mai 1643 / Marie-France Barbe. – [Rocroi] : Syndicat d’initiative de Rocroi, [1977]. – 31 p. : ill. ; 21 cm. Bibliography: p. 31.

Copye vande groote ende noytgehoorde geluckige victorie, verkregen tusschen den 18. ende 19. mey 1643. geschiet tusschen de machtighe heyrlegers vanden koningh van Spanjen aen d’eene, ende den koningh van Vranckrijck aen d’ander zijde, vvelcke veldtslach is gehouden ende gebeurt by Racroix op de frontieren van Lutzenburg ende Champagnie.. – ‘sGraven-hage, L. Breeckevelt pr., 1643, 1643. – [6] p. ; in-4. – A4 (A4 blank). Knuttel 4906.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1643: 5

Den velt-slagh van Rocroy. In welcke de Spaenschen meer als 6000 man op de plaetse doot ghelaten hebben, neffens groot ghetal ghequesten, ende 5 a 6000 gevangen: met verlies van 20 canons, ontrent 200 vaendelen ende cornetten, neffens alle hunne ammonitie ende bagagie: ende de rest van de armee verstroyt. Door den hertoge van Enguien, generael van ‘t legher van de croon Vranckrijck in Vlaenderen.. – Amsterdam, f. J. van Hilten, 1643, 1643. – [8] p. ; in-4. – A4
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1643: 4