Staten van Holland

De Staten van Holland en Westfriesland werden vertegenwoordigd door de Ridderschap, voortaan een gesloten college dat zich door coöptatie aanvulde, en door de zes grote steden van voorheen, en twaalf kleinere uit het Zuider- en Noorderkwartier. De afgevaardigden verschenen met een bepaalde last, en van overstemming waren de meest gewichtige zaken uitgezonderd.
    De vergadering werd viermaal per jaar en bovendien zo vaak als nodig scheen, door Gecommitteerde Raden beschreven. Zij werd geleid door de landsadvocaat, later raadpensionaris geheten, overeenkomstig de ordonnantie van 12 maart 1585.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, Staatsinstellingen (ed. 1922), 230-241.