Bracamonte, Gonzalo de

Maestre de campo in het leger van Filips II in de Nederlanden

? – ?

Biografie

Gonzalo de Bracamonte stond als maestre de campo aan het hoofd van het tercio van Sardinië, dat onder de hertog van Alva mee naar de Nederlanden kwam. Van 24 augustus 1567 tot eind november was zijn regiment in Edingen gelegerd, waar de lokale bevolking onmiddellijk veel overlast ondervond. Op 20 mei 1568 voegden de tien vendels van het tercio zich bij Arenberg in Groningen. Daar deelden zij in de nederlaag tegen Lodewijk van Nassau bij Heiligerlee (23 mei) en in de overwinning op dezelfde bij Jemmingen (21 juli). Aan Bracamonte werd de uitspraak toegeschreven dat hij Arenberg angst verweet om de slag aan te gaan, omdat Arenberg met zijn troepen in de minderheid verkeerde en de onderweg zijnde versterkingen van Megen wilde afwachten. Getart door deze opmerking zou Arenberg tot de strijd tegen de numeriek sterkere tegenstander zijn overgegaan.
In 1572 was Bracamonte met zijn regiment in Den Bosch gelegerd, waar hij de bevolking zodanig tiranniseerde, dat deze zich erover beklaagde bij Alva en Don Frederik. Men was er de Spanjaarden zo zat, dat men liever onder de prins van Oranje leefde, dan onder de koning. Vervolgens diende hij in 1573 bij de belegering en inname van Haarlem. In 1574 was hij eerst betrokken bij de pogingen om het door de prins belegerde Middelburg te ontzetten. Toen Lodewijk van Nassau in het voorjaar van 1574 de Nederlanden binnenviel om de belegeraars van Leiden van deze stad weg te lokken, kreeg Braccamonte het bevel om 2000 man Spaanse troepen uit Holland naar het oosten te brengen. Daar diende hij zich bij Sancho d’Avila te voegen om de strijd tegen Lodewijk van Nassau aan te gaan. Na de overwinning op Lodwijk werd ook Bracamonte door Requesens ingeschakeld bij het tevreden stellen van de muitende Spaanse soldaten. Daarna ontbreekt zijn spoor in de vaderlandse geschiedenisboeken.

Anton van der Lem

Literatuur

Bracamonte komt niet voor in de biografische woordenboeken.

Robert Fruin, Verspreide Geschriften (10 dln., Den Haag, 1900-1905) II, 102; VII, 229.

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) II, 611; III, 235; IV, 258; V, 455

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaire des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) II, 311, 380, 386; III, 7, 11, 42, 43, 49, 52, 74, 75