Staten van Zeeland

Het eerste van de drie leden van de vergadering, de prelaat, was bij de Opstand vervallen. Het lid der edelen werd door de eerste edele alleen vertegenwoordigd. De steden, voortaan zes in getal, kregen ieder een afzonderlijke stem. De raadpensionaris en de Gecommitteerde Raden hadden hier nagenoeg dezelfde bevoegdheid als in Holland.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, Staatsinstellingen (ed. 1922), 241-243.