Tisnacq sr., Charles de

Nederlands jurist en bestuursambtenaar, zegelbewaarder naast Filips II, voorzitter van de Geheime Raad.

?, ca. 1500 – Brussel, 17 april 1573

Biografie

Charles de Tisnacq of Karel van Tissenaecken werd omstreeks 1500 geboren als zoon van Simon Tisnacq, stalmeester bij de landvoogdes Maria van Hongarije. Hij studeerde in de rechten en werd op 26 juli 1537 benoemd tot buitengewoon raadsheer in de Raad van Brabant en op 4 juni 1545 tot gewoon raadsheer en advocaat-fiscaal. Op 31 december 1549 volgde zijn benoeming tot gewoon raadsheer in de Geheime Raad. Omstreeks 1555 werd hij benoemd tot gewoon lid van de Raad van State. Onder de nieuwe regering van Filips II werd deze benoeming op 18 november 1555 bevestigd en in september 1559 volgde zijn aanstelling tot lid van de Raad van State en zegelbewaarder naast Filips II. Tien jaar verbleef Tisnacq in Spanje, naast de vorst. Op 27 mei 1562 werd hij tevens benoemd tot thesaurier van de Orde van het Gulden Vlies, als opvolger van zijn zwager Pieter de Boisot.
In 1565 was Tisnacq kandidaat voor het voorzitterschap van de Raad van State in de Nederlanden. Ondanks vele adviezen werd daarover tenslotte door Filips II geen beslissing genomen. In Spanje was Tisnacq door zijn positie de verbindingsman tussen de koning en de regering in de Nederlanden. Pas op 9 september 1569 werd hij aangesteld als hoofd-voorzitter van de Geheime Raad en gewoon lid van de Raad van State. Hij legde de eed af in de handen van Filips II op 17 september daaropvolgend. Hopperus volgde hem op als zegelbewaarder naast Filips II.
Op 28 januari kwam Tisnacq in de Nederlanden aan. Hij stierf echter reeds op 17 april 1573. Viglius was nu opnieuw tijdelijk hoofd-voorzitter van de Geheime Raad, tot op 8 september 1575 Arnold Sasbout in deze functie werd aangesteld.
Tisnacq was gehuwd met Catharina de Boisot, dochter van Pieter de Boisot, die zelf met Louise, zuster van Tisnacq, gehuwd was. Tisnacq had drie kinderen. De oudste zoon, Charles de Tisnacq jr. , werd in 1570 benoemd tot luitenant aan het feodaal Hof van Brabant. Daarna volgden Engelbert en Catharina. Omwille van zijn vele belangrijke functies genoot Tisnacq tal van vergoedingen. Zijn laatste halve wedde als lid van de Raad van State, werd aan zijn weduwe uitbetaald in 1575. Deze laatste bleef een deel van de schat van het Gulden Vlies in bewaring houden. Dit gaf aanleiding tot vele moeilijkheden te Brussel, vooral nadat Don Juan zich in Namen had teruggetrokken. Na afschaffing van een pensioen van 1000 gulden in 1578, kreeg de weduwe Tisnacq in 1585 opnieuw het genot hiervan met alle achterstellen. Zij stierf te Brussel op 24 mei 1598.

Michel Baelde

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique XXV (Bruxelles, 1930-1932) 334-340 (J. Lefevre)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Michel Baelde, Collaterale Raden , s.v.