Naslagwerken

Hal / Halle

Historische stad op de grens van Henegouwen en Brabant. Al in de late middeleeuwen was Halle een bedevaartsoord, waar Onze Lieve Vrouw van Halle werd vereerd. De hertog van Aarschot maakte van haar een nationaal, koningsgezind en katholiek symbool, als tegenhanger tegen de Geuzenpenning. De humanist Justus Lipsius wijdde een publicatie aan de Maria-verering in Halle, zoals hij dat ook had gedaan met de Maria-verering in Scherpenheuvel . De verering van O.L.V. van Halle geldt in het bijzonder als een echtpaar een sterke kinderwens heeft: ook prinses Mathilde liet haar (geprepareerde) bruidsboeket in de kerk van Halle plaatsen.

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 127.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 364.

Literatuur

Comté de Hainaut. – Bruxelles : Crédit Communal de Belgique, 1986-1991. – 7 dl. ; 34 cm. – (Albums de Croÿ, ISSN 0774-3106)
VII: Prévôté de Binche, Bailliages du Roeulx, de Braine-le-Comte, Flobecq et Lessines, Enghien, Hal / par Gérard Bavay … [et al.] ; avec introd. de Gérard Bavay … [et al.]. – 1991. – 349 p. : ill. – (Albums de Croÿ, ISSN 0774-3106 ; t. 10). Met lit. opg. en index.
ISBN 2-87193-150-X.
Plaatsingscode UB Leiden: DOUSA 59f 0310

Gedenkboek van O.L. Vrouw van Halle : album uitgegeven door den Z.E.H. Pastoor-Deken van Halle. – ., 1908. – 72 p. : ill. ; 18 cm. Titel en tekst ook in het Frans.

Den pelgrim van Halle, ofte Historie van Onse Lieve Vrouwe van Halle : dat is: Den oorspronck van het H. Beeldt; beneffens de mirakelen ofte besondere jonsten; als oock de eere ende giften aen de H. Maghet bewesen / ghemaeckt door Een Priester der Societeyt Jesu. – Tot Brussel : By Huybrecht Antoon Velpius …, 1657. – [32], 230 p. ; 15 cm.

Histoire de Nostre Dame de Hale / par Juste Lipse ; trad. du latin par M.R. ; et augm. de plusieurs merveilles venus en lumière, depuis la mort de lÿ§autheur. – Bruxelles : chez Hubert Anthoine Velpius, 1661. – X, 134, 10 p. ; 16 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 187 H 25

Die Heylighe Maghet van Halle / door Ivstvs Lipsivs hare weldaden ende mirakelen oordentlyck ende ghetrouwelyck beschreven, ende nu onlancx uyt den Latyne int Nederlantsche overgheset door Philippus Numan …. – Tot Brvssel : by Huybrecht Anthoon Velpius, 1660. – [8], 179, [9] p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: 198 F 19

I. Lipsi diva virgo Hallensis. : Beneficia eius et miracvla fide atque ordine descripta. – Antverpiæ, : ex officina Plantiniana, apud viduam ÿ& filios Io. Moreti, 1616. – [8], 86, [10] p. : ill. ; in-4. – * 4 A-L 4 M 6. Oorspr. uitg.: 1604.

Palaestrita honoris D. Hallensis pro Ivsto Lipsio adversvs dissertationem mentiti idoli Hallensis anonymi cvivsdam hæretici / autore F. Anastasio Cochelet. – Antverpiæ : Apvd Ioannem Bapt. Vrintivm, 1607. – 549 p. ; in-8.

I. Lipsi diva virgo Hallensis. : Beneficia eius et miracvla fide atque ordine descripta. – Antverpiæ, : ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1605. – 94, [10] p. : ill. ; in-8. – A-F 8 G 4. 1e uitg. 1604.
Plaatsingscode UB Leiden: 575 B 5: 5; 178 B 43: 4

I. Lipsi diva virgo Hallensis. : Beneficia eius ÿ& miracvla fide atque ordine descripta. – Antverpiæ, : ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1604. – [8], 86, [10] p. : ill. ; in-4. – * 4 A-L 4 M 6. Colophon met jaar 1605.
Plaatsingscode UB Leiden: 23 C 2: 3