Naslagwerken

Menen / Menin

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 208.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 318-319.

Literatuur

900 jaar Menen / Ph. Despriet, M. Pyncket, R. Pille. – 2e dr. – Kortrijk : Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, 1987. – 96 p. : ill. ; 24 cm. – (Archeologische en historische monografiee͏̈n van Zuid-West-Vlaanderen ; 16) Bibliografie: p. 90-93.

Histoire de Ménin d’après les documents authentiques : Ouvrage orné de huit plans et vues gravés / par Rembry-Barth. – Bruges : Gailliard, 1881. – 4 dl. : uitvouwb. krt., uitvouwb. pl. ; 26 cm