Renesse, Gerard van, heer van der Aa

? – Utrecht, 1910

Sinds 1586 werd Gerard van Renesse, heer van der Aa, beschreven inde Staten van Utrecht. Rond 1600 was hij verschillende malen burgemeester van de stad Utrecht. Namens de Staten-Generaal nam hij deel aan de onderhandelingen over het Twaalfjarig Bestand. Een jaar na de sluiting van het Bestand overleed hij.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVI (Haarlem, 1874) 254

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen