Harwood, Edward

Engels legerofficier in dienst van de Nederlandse Republiek

Norfolk, ca. 1586 – Maastricht, juni 1632

Biografie

Edward Harwood kwam in 1599 naar de Republiek, mogelijk als page in het gevolg van John Ogle, en nog in hetzelfde jaar was hij aanwezig bij de belegering van Zaltbommel door Maurits. In 1602 diende hij in het belegerde Oostende. Daarna ging zijn carrière opwaarts en maakte hij onder andere deel uit van de raad van prins Maurits. Gedurende het Twaalfjarig Bestand diende Harwood in het Staatse leger dat zich mengde in de Gulikse opvolgingsstrijd. Omstreeks 1620 was hij opgeklommen tot luitenant-kolonel en in 1626 stond hij als kolonel aan het hoofd van een Engels regiment van 1820 manschappen. Alleen in 1626 verliet hij de dienst van de Republiek om deel uit te maken van de dramatisch verlopen Engelse expeditie tegen Cadiz. Terug in de Republiek vond Harwood de dood bij de belegering van Maastricht door Frederik Hendrik. Hij werd door drie kogels doorschoten en op last van Frederik Hendrik begraven in de Kloosterkerk in Den Haag. Harwood stond bekend als een dapper soldaat, overtuigd protestant en innemend van karakter, die zelfs de stuurse Maurits voor zich wist in te nemen. Hij schreef een memorandum hoe Engeland militair het best verdedigd kon worden, een manuscript dat in 1646 door zijn broer George werd uitgegeven. Het bevat ook een biografische schets van de hand van de puriteinse predikant Hugh Peter. In 1636 brachten enkele Harwood toegedane officieren een herdenkingsplaat voor hem aan in de Kloosterkerk met een Latijnse tekst.

Memorial of Sir Edward Harwood

David Trim

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VIII (eerste stuk) (Haarlem, 1867) 251

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Oxford Dictionary of National Biography 25 (Oxford, 2004) 689-690 (D.J.B. Trim)