Mancicidor , Juan de

Spaans ambtenaar in dienst van Albertus van Oostenrijk

Spanje, ? – ?, voor 30 mei 1618

Biografie

De ze Spaanse ambtenaar maakte school in Madrid on de r Juan de Idiaquez, staatssecretaris van Filips II. Hij kwam naar de Ne de rlan de n met Albertus van Oostenrijk toen de ze in 1596 gouverneur-generaal van de Ne de rlan de n werd. Mancicidor was tot zijn dood in 1618 een van de invloedrijkste adviseurs van Albertus. Als secretaris van staat en oorlog was hij de gene die vorm gaf aan de organisatie van het bestuur en van de de fensie. Hij voer de de geheime correspon de nie tussen Albertus en Filips III, en verzorg de de briefwisseling met de Spaanse ambassa de urs en bestuur de rs el de rs in Europa. Elk bevel voor het leger droeg ook zijn handtekening naast die van de aartshertog. Als lid van de Raad van State naast Albertus en Isabella oefen de hij een grote invloed uit op de Brusselse politiek. Hij moest het juiste mid de n zien te hou de n tussen enerzijds de aartshertogen en an de rzijds de Spaanse koning, die graag de Ne de rlan de n weer aan de Spaanse kroon wil de trekken na de dood van één van de aartshertogen. Mancicidor fungeer de dus in feite als een goed ingelichte informant van de Spaanse koning. Hij maakte ook de el uit van de de legatie die met de Republiek tot overeenstemming kwam inzake het Twaalfjarig Bestand (on de rtekend op 9 april 1609).

Anton van de r Lem
(op basis van de tekst in de B.N.d.B.)

Literatuur

A.J. van de r Aa, Biographisch Woor de nboek de r Ne de rlan de n : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique 30 (Bruxelles, 1959) 534-536 (J. Lefèvre)

Nationaal Biografisch Woor de nboek : niet opgenomen

Nieuw Ne de rlandsch Biografisch Woor de nboek : niet opgenomen

Don Juan de Mancicidor secrétaire d’État et de Guerre de l’archiduc Albert (1596-1618) / J. Lefèvrej. In: Revue belge de philologie et d’histoire = Belgisch tijdschrift voor philologie en gesch ie den is, ISSN 0035-0818: vol. 4 (1925), afl. 4, pag. 697-714.
URL: https://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_1925_num_4_4_6361

Instructie gegeven by hare Hooche de n aen de n Marq. Ambr. Spinola, de n Presi de nt Richardot, de n Secr. Mancicidor , Pater Commissaris gen. en de de n Audiencier Verreycken, Ghe de p. van weghen hare Hooche de n tot de han de linge van Vre de , tusschen de n Kon. van Spangien en de hare voorsz. Hooche de n ter eenre, en de de Staten gen. ter an de r zy de n / wt het Fransoys. – [S.l. : s.n.], 1608. – .. p. ; .. p. Tiele 733.

Copye van de instructie by hare hooche de n ghegheven aen de n marquis Ambrosio Spinola, de n presi de nt Richardot, Mancicidor secretaris … en de de n audiencier Verreycken … tot het tractaet … van peyse, tusschen de n coninck van Spagnien … en de … de Staten Generael de r Vereenich de Provintien … / Wt het Fransche vertaelt. – [S.l.] : [s.n.], 1608. – 4 . Knuttel 1534.

Copie de l’instruction don né par leur altesses, au marquis Ambrosio Spinola, le presi de nt Richardot, secretaire Mancicidor … & l’audiencier Verreycken … au traicté de paix entre le roy d’Espaigne … & … les Estatz Generaulx de s Provinces Unies …. – [S.l.] : [s.n.], 1608. – 4 Knuttel 1533.

Copie de l’instrvction don né par leurs altesses, au marquis Ambrosio Spinola, le presi de nt Richardot, secretaire Mancicidor , pere commissaire general, & l’audiencier Verreycken, de putez de par leur altesses au traicté de paix … – [S.l. : s.n.], 1608. – [8] p. ; in-4. – [A] 4. Gedagtek.: les xvj. de Ianuier 1608. – Knuttel 1532. Tiele 730.