Oosterweel / Austruweel

Dorpje ten noorden van Antwerpen, aan de rechter Schelde-oever. Op 13 maart 1567 werd hier een legertje opstandelingen onder leiding van Jan van Marnix van Toulouse verslagen en afgemaakt door het koninklijke leger onder aanvoering van Beauvoir . In de bijschriften onder voorstellingen van deze slag heeft de naam Oosterweel in vreemde talen tot allerlei spellingsvarianten geleid: Austruweel in het Frans en Duits, Osteruela in het Latijn, Esterbel in het Spaans en/of Italiaans. In 1928 werd het dorp ingelijfd bij Antwerpen en viel het ten offer aan de uitbreiding van de Antwerpse haven. Alleen de kerk heeft men laten staan.

Anton van der Lem

Prenten

[Pugna ad Osteruelam, Margarita Parmensi gubernatrice, 1567]. – [S.l. : s.n.], [1647]. – 1 krt. ; 29×42 cm. Kaart van: Oosterweel, België. – Kopergr. – Uit: Strada, ed. Roma, 1647. – Niet vermeld bij Muller, Historieprenten. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 78 N 68

[Batalla de Esterbel etc. (1567)] / R. de Hooghe, naar J. Ledesma. – [S.l. : s.n.], [17e E.]. – 1 krt. ; 28×34 cm. Kaart van: Oosterweel, België. – Kopergr. – Uit een Spaansch werk. – Niet vermeld bij Muller, Historieprenten. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 78 N 67

Literatuur

Oorlog, mijn arme schapen : een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648 / Ronald de Graaf. – Franeker : Van Wijnen, cop. 2004. – 686 p. : ill., krt. ; 25 cm. Met lit. opg., reg. ISBN 90-5194-272-9 geb.

Gids voor Vlaanderen : toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de Vlaamse gemeenten / door Jozef van Overstraeten. – [3e dr.] / volledig herwerkt door Jan Gerits. – Antwerpen : Vlaamse Toeristenbond ; 1985. – 1124 p. : ill. ; 20 cm. Uitg. met de medew. van de Kredietbank. – 1e dr.: 1956. – (Gids voor Benelux ; dl. 1). – Met reg. ISBN 90-6655-071-6 geb., p. 82.

Oude drukken

Copie. Octroy ons genadichs heeren des conincks gegunt ende verleent tot de her-dijckinghe vande doorghestekene ghaten van Ousterweele ende andere polders ende landen daer omtrent gheleghen. – Antwerpen : Christoffel Plantijn, 1587. – 8 p. ; 19 cm. Petit 451.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 692