Woensel

Kohieren van de honderdste penning van Eindhoven, Woensel en Son, 1569-1571 / door H.G.M. Hutten en J.Th.M. Melssen. – Eindhoven : Redactie van de Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen- en Peelland, 1977. – 158 p. : ill. ; 30 cm. – (Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen- en Peelland ; 2)