Gómez Suárez de Figueroa, eerste hertog van Feria

Zafra (Extramadura), 1520? – Escorial, 7 september 1571

Spaans edelman en diplomaat, vertrouweling van Filips II

Biografie

Fería gold als een vertrouweling van Filips II, uitgekozen om zijn trouw en eerlijkheid. Hij verkeerde dikwijls in de omgeving van Filips II, met name tijdens diens verblijf in Engeland als prins-gemaal van koningin Maria Tudor. Van december 1557 tot juli 1558 was Feria ambassadeur van Filips II in Londen. Een tweede missie vervulde hij daar van november 1558 tot mei 1559, in de hoop na de dood van Maria Tudor in de nieuwe koningin Elisabeth een volgende bruid voor zijn meester te vinden. Dit lukte echter niet, maar wel trad Feria zelf in het huwelijk met een Engelse. Op 9 december 1558 trouwde hij met Jane Dormer, een hofdame van koningin Maria. Na hun beider vertrek uit Engeland bleven zij beschermers van uitgeweken Engelse katholieken en van de jezuïeten, zowel in de Nederlanden als in Spanje. Volgens de Spaanse geschiedschrijver Cabrera zou Feria in 1559 kandidaat zijn geweest voor de functie van gouverneur-generaal, maar een Spanjaard op die post zou voor de Nederlanden onaanvaardbaar zijn geweest. Volgens Burgundius en de Venetiaanse gezant zou Feria in de Raad van State worden opgenomen, maar ook dat bleek geen haalbare kaart: Feria keerde met Filips II terug naar Spanje. In 1566 rees nog het plan om in plaats van Alva de graaf van Feria met een leger naar de Nederlanden te sturen. Volgens Van Meteren behoorde Feria samen met Fresneda tot degenen die een gematigde houding voorstonden ten opzichte van de Nederlanders. In 1571 viel opnieuw zijn naam als mogelijk landvoogd van de Nederlanden, maar Filips II was te zeer op hem gesteld om hem te laten gaan.

Anton van der Lem

Literatuur

Feria ontbreekt in de Belgische en Nederlandse biografische woordenboeken.

Oxford Dictionary of National Biography 53 (Oxford, 2004) 261-262 (David Loades)

H. Pizarro Llorente, ‘El control de la conciencia regia. El confesor real fray Bernardo de Fresneda’, J. Martínez Millán, La corte de Felipe II , 149-188.

J. Martínez Millán, ‘Familia real y grupos políticos: la princesa doña Juana de Austria 1535-1573’, J. Martínez Millán, La corte de Felipe II , 73-105.

Philip of Spain / Henry Kamen. – New Haven [etc.] : Yale University Press, 1997. – XVI, 384 p., [12] p. pl. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg. en index. ISBN 0-300-07081-0 cl. : alk. paper. ISBN 0-300-07800-5 pbk*

The Spanish Armada / Colin Martin ÿ& Geoffrey Parker. – London : Hamish Hamilton, 1988. – 296 p., [28] p. pl. : ill. ; 25 cm. Met index en lit. opg. ISBN 0-241-12125-6

Twee ballingen ‘s lands tijdens onze opstand tegen Spanje : Hugo Blotius (1534-1608), Emanuel van Meteren (1535-1612) / door L. Brummel. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1972. – VIII, 190 p., 6 p. pl. : ill. ; 24 cm. Bevat ook brieven van Emanuel van Meteren. – Bevat: 1. Hugo Blotius : eerste keizerlijke bibliothecaris in Wenen ; 2. De eerste Nederlandse editie van Van Meteren’s geschiedwerk (1599) ; 3. Van Meteren als historicus. – Index. ISBN 90-247-1461-3

Robert Fruin, ‘Het voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog’, Verspreide Geschriften I (1900) 280