Aardenburg


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 258-259.

Literatuur

G.A.C. van Vooren, `Aardenburg en zijn betrekkingen met Vlaanderen na de Tachtigjarige Oorlog (1648-1666)’, Appeltjes van het Meetjesland 14 (1963) 39 p.

G.A.C. van Vooren, `Aardenburg na de afscheiding van Vlaanderen (1604-1648), Appeltjes van het Meetjesland 13 (1962) 34 p.