Brieven


1561


Guillaume d’Orange et le comte d’Egmond à Philippe II
Protestation du prince et du comte; ils demandent leur démission du Conseil d’Etat
23 juillet 1561
Français

Philippe II au prince d’Orange et au comte d’Egmond
Réponse du roi à leur lettre de 23 juillet 1561
Madrid, 29 septembre 1561
Français

1563

Guillaume dOrange et les comtes d’Egmond et de Horn à Philippe II
Protestation du prince et des comtes; ils demandent la démission du cardinal Granvelle
11 mars 1563
Français

Philippe II au prince d’Orange et aux comtes d’Egmont et de Hornes
Il répond à leur lettre du 11 mars
Il n’y a pas trouvé de raisons particulières pour faire le changement qu’ils demandent
Il désire que l’un d’eux se rende à Madrid, afin de lui rendre un compte particulier de cette affaire
6 juin 1563
Français

Guillaume d’Orange et les comtes d’Egmond et de Hornes à Philippe II
Deuxième protestation du prince et des comtes; ils ne participent plus aux délibérations du Conseil d’État
Bruxelles, 29 juillet 1563
Français

François Baudouin à l’évêque de Limoges, Sébastien de l’Aubespine
Il juge la situation des choses
september 1563
Français

1564

Filips II aan kardinaal Granvelle
De koning draagt de kardinaal op om tijdelijk verlof aan te vragen
Monzon, 22 januari 1564
Fragment in Nederlandse vertaling

Philippe II au prince d’Orange et aux comtes d’Egmont et de Hornes
Il demande les nobles de rentrer dans le Conseil d’État
Barcelone, 19 février 1564
Français

1565

Felipe II a Marguerita de Parma
Del Bosque de Segovia, 20 octubre 1565
Castellano

Marguerite de Parme envoit les provinces un extrait des lettres de Philippe II du Bois de Segovie
Bruxelles, 18 décembre 1565
Français

1566

Richard Clough aan Thomas Gresham
Antwerpen, eind augustus
Een Engelse ooggetuige over de Beeldenstorm in Antwerpen
Nederlands

Gilles Le Clerq aan het Consistorie van Valenciennes
Advies tot voorzichtigheid in de onderhandelingen met Noircarmes
1 oktober 1566
Français

1569

De hertog van Alva aan Filips II
31 oktober 1569
Alva legt uit waarom hij genoegen neemt met een afkoopsom voor de Tiende Penning
Nederlandse vertaling

1573

Willem van Oranje aan de bevelhebbers in het Noorderkwartier
De prins verwijt de bevelhebbers moedeloosheid en verklaart een verbond te hebben gesloten met de `Potentaet der potentaten’ om de Spanjaarden te verdrijven
9 augustus 1573
Nederlands

Bartholdus Wilhelmi aan de gereformeerde gemeente te Londen
De predikant van Dordrecht deelt mee dat de prins lidmaat is geworden van de gereformeerde kerk
23 oktober 1573

1574

Le secretaire de Requesens au seigneur Ruy Gomez
Il lui fait un rapport défavorable de la situation des affaires
29 juin 1574

Louis de Boisot aan de inwoners van Amsterdam
Hij roep hen op de kant van Oranje en het vaderland te kiezen
5 oktober 1574

Willem van Oranje aan de Staten van Holland en Zeeland
De prins stelt de oprichting voor van een universiteit
28 december 1574

1582

Daniel de Dieu (Brussel) aan de Nederlandse gemeente te Londen
Over de ongelovigheid te Brussel
[Hessels, Eccl. Londino-Batavae Archivum, nr. 804; in voorbereiding]

1584

Maurits van Nassau aan de stad Gent
Maurits roept Gent op ook na de dood van Oranje de opstand trouw te blijven
12 juli 1584

1591

Emanuel van Meteren aan Bernardus Paludanus

in voorbereiding
Pap. 1 a: 1/11 september 1591

1598

Philips Galle aan Emanuel van Meteren

in voorbereiding
BPL 2766: 1598

1619

Willem Lodewijk van Nassau aan Maurits
Willem Lodewijk dringt bij Maurits aan op een gematigde straf voor Oldenbarnevelt en ontraadt bloedvergieten
10 april 1619

Legerkapitein Johan Eggels aan prins Maurits
Zijn garnizoen heeft gebrek aan munitie en lonten – hij beveelt zichzelf aan
29 september 1619

1865

Robert Fruin aan J.T. Bodel Nijenhuis
Verzoek om kaarten van Nieuwpoort ter verduidelijking van de oorlogshandelingen in 1600
23 november 1865