Gibraltar

Bij Gibraltar hebben twee zeeslagen plaatsgevonden tussen Nederlandse en Spaanse vlooteskaders. Op 25 april 1607 versloeg Jacob van Heemskerck een Spaanse vloot, waarbij hij zelf om het leven kwam. Een tweede overwinning behaalde de vloot van de Republiek onder Jochem Swartenhondt in de Straat van Gibraltar op 16 oktober 1622.

Anton van der Lem

Literatuur

I.A.A. Thompson, Gibraltar et la défense du détroit au début du XVIIe siècle, dans : J.P. P oussou e.a. (eds.), Monarchies, noblesses et diplomaties européennes. Mélanges en l’honneur de Jean-François Labourdette (Paris, 2005) 233-256

De slag bij Gibraltar : een zeventiende-eeuws schilderij ‘zonder geldelijke waarde’ in het gebouw van de Eerste Kamer / Marion Bolten. – Den Haag : Sdu Uitgevers, cop. 1999. – 72 p. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg.. ISBN 90-12-08801-1

Heemskerck voor Gibraltar : historisch verhaal / door P. Visser ; geïllustreerd [en omslag] door H.C. Louwerse. – 5e dr. – Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1930]. – 188 p., [4] bl. pl. : zw. ill. ; 21 cm. – (In de vacantie. Serie A, Jongensboeken). Oorspr. uitg.: 1903. – Met 10 pag. uitgeversreclame. – Ook beschikbaar in microvorm.

Onze voorouders op den oceaan : San-Salvador, Gibraltar en de slag bij Duins / A. Weruméus Buning. – ‘s-Gravenhage : Stemberg, [1882]. – 144 p. : ill. ; 19 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

Jacob van Heemskerck : zijn leven en streven, herdacht bij gelegenheid van den 275sten gedenkdag van den slag bij Gibraltar / door J. Hendrik van Balen. Amsterdam : Bremer, 1882. – 31 p., [1] bl. portr. ; 25 cm.

De togt van Heemskerk naar Gibraltar : dichtstuk / door A. Bogaers. – [S.l. : s.n.], 1837. – [VI], 124 p. : ill. ; 24 cm. Vele heruitgaven.

Copye vanden Brieff gheschreven van Capiteyn Lambert, aan de … Raden der Admiraliteyt … inh. Hoe de Holl. Armade, onder … Generael Heemskerck heeft ghecombatteert, ende overwonnen, negen … Galioenen … legghende voor Gibraltar : 10 Mei 1607. – Delff, [17e eeuw]. – .. p. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 1607

Copye vanden brief gheschreven van capiteyn Lambert, aen de E. de ghecommitteerde raden der admiraliteyt binnen Rotterdam: inhoudende, hoe de Hollantsche armade, ondert beleydt vanden generael Heems-kerck, heeft ghecombatteert ende oock overwonnen, negen groote galioenen, mitsgaders noch sommighe oorloogh-schepen vanden coning van Spaengien, legghende inde baye ende voor de stadt Gibraltar. – Copy: Delf, pr. J. Andriesz, 1607, 1607. – 4 p. ; in-4. – [A]2. Knuttel 1374aa.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1607: 15

Copye van een brief, geschreven door Ioris van Spelbergh, commijs generael ende capiteyn over de Zeeusche soldaten; onder’t beleydt vanden erentfesten ende manhaftighen heere Iacob vna Heems-kercke, als admirael der E.E.M. heeren Staten der Vrye Vereenichde Nederlanden: tracterende van’t veroveren der Spaensche armade. – [1607], [1607]. – 4 p. ; in-4. – A2
Knuttel 1372.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1607: 14

Een vvarachtich verhael van den treffelijcken zee-slach, gheschiet inde baye ende onder’t gheschut vande stadt ende sterckten van Gibraltar in Spaengien: onder het cloeckhertighe beleydt vande eerentfeste, man-hafte heere, Iacob van Heems-kerke […]. – Amstelredam, C. Claesz., 1607, 1607. – 4 p. ; in-4. – [A]2. Knuttel 1370.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1607: 13