In hoc signo vici Turcos, in hoc vincam haereticos

Latijn. Vertaling: In dit teken overwon ik de Turken, in dit teken zal ik de ketters overwinnen.

Spreuk gevoerd door Don Juan van Oostenrijk in de strijd bij Gembloers op 31 januari 1578, waar hij als landvoogd van de Nederlanden het leger van de Staten-Generaal versloeg. Op 7 oktober 1571 had hij bij Lepanto als opperbevelhebber van de gemeenschappelijke vloot van de `Heilige Liga’ tussen de Spaanse monarchie, de paus en de republiek Venetië een schitterende overwinning behaald op de Turken. Die strijd had hij gevoerd in het teken van het kruis, voor hem het teken van de enige en ware kerk: de rooms-katholieke. Door zijn tegenstanders in de Nederlanden als `haereticos’, als `ketters’ te betitelen, gaf hij aan dat zij geen haar beter waren dan de Turken. Daarmee ging hij eraan voorbij dat de meeste tegenstanders van het koninklijk bewind eveneens gewoon katholiek waren.