Nieuwsberichten januari 2017

De auteur van het Wilhelmus met de computer achterhaald?

Afgelopen maand verscheen het boek Van wie is het Wilhelmus? In dit boek onderzoeken Mike Kestemont, Els Stronks, Martine de Bruin en Tim de Winkel met digitale analyses laat-16de-eeuwse teksten om de auteur van het Wilhelmus te achterhalen. Voor het onderzoek hebben de auteurs gebruik gemaakt van teksten van o.a. Marnix, Van Haecht, Datheen, D’Heere en Fruytiers, voor een groot deel afkomstig uit het DBNL-corpus. Met een verrassend resultaat: de computer wijst Petrus Datheen aan als meest waarschijnlijke auteur. In mei 2016 deelden de onderzoekers hun bevindingen met het publiek tijdens de eerste Louis Peter Grijplezing van het Meertens Instituut. In Van Wie is het Wilhelmus? kan de lezer de zoektocht naar de maker van het Wilhelmus zelf uitgebreid meemaken.​

​​​​Nepnieuws over Willem van Oranje?

Het boek Willem van Oranje. De opportunistische Vader des Vaderlands van Aron Brouwer en Marthijn Wouters zorgde voor de nodige aandacht in de media. Zij ‘ontmaskeren’ Oranje als opportunistische boef. Lees hier​ de kritische recensie voor René van Stipriaan in de NRC.