Téligny, Odet de la Noue, heer van

Frans edelman en hugenoot, streed aan de kant van de Staten

? Parijs, augustus 1608

Biografie

Odet de la Noue was de zoon van François de la Noue en diens eerste echtgenote. In navolging van zijn vader streed ook hij sedert 1581 aan het hoofd van Franse hugenootse hulptroepen tegen het bewind van Filips II. In september 1582 kreeg hij Filips van Egmond in handen, die hij als gijzelaar vasthield, in de hoop zo de vrijheid van zijn vader, François de la Noue, te verwerven. In oktober 1584 delfde hij het onderspit in een treffen met Mondragon . De geruchten gingen dat hij bij dit gevecht was gesneuveld, of in handen van de vijand was gevallen. Hij wist echter naar Antwerpen te ontkomen. Op 17 november 1584 verliet hij de stad, met enige dienaren en een luitenant, per galei naar Zeeland om zich van de organisatie van het naderend ontzet van het belegerde Antwerpen te vergewissen. Het schip werd onderschept en hij kwam in handen van Robert de Mélun, markies van Roubaix en Richebourg . De koninklijke partij was ingenomen met zijn arrestatie, omdat dit een uitwisseling mogelijk zou kunnen maken tegen enkele voorname personen die in handen van de rebellen waren, zoals Frédéric Perrenot, heer van Champagney , en Filips van Egmond. Bovendien hoopte men van Téligny naders te vernemen over de gesprekken die de rebellen voerden met koning Hendrik III van Frankrijk. Via Gent werd Téligny overgebracht naar Doornik, waar hij werd gevangengezet in de citadel. In augustus 1585 kwam zijn vader vrij, op voorwaarde dat deze niet meer de wapens tegen de koning van Spanje zou opnemen. Om dit te waarborgen behield men Téligny in gevangenschap. Hij ontving er éénmalig bezoek van zijn vader, maar kwam pas vrij na diens overlijden in 1591. Hij is toen geruild tegen enkele Spaanse maestros de campo. In Frankrijk nam hij dienst in het leger van Hendrik IV, waarin hij bijdroeg aan de inname van Parijs. Vervolgens vervolgens had hij een aandeel in de totstandkoming van het Edict van Nantes. Hij eindigde zijn carrière als raadsheer van de koning, gewoon kamerheer en veldmaarschalk.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique : n i et opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V (Leiden, 1925) 379-380 (P.J. Blok)

Dictionnaire de Biographie Franaise XIX (Paris 2001) 797-798

Dictionnaire des lettres franaises. Le XVIe siècle. Paris : Fayard, 2001. Sub voce La Noue, Odet de, pag. 684.

Joseph Lefèvre, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Deuxième partie. Recu eil destiné à faire suite aux travaux de L.-P. Gachard (4 tom., Bruxelles 1940-1960) II: 148, 333 (Filips van Egmond in zijn handen), 416, 438, 497, 516, 524; III: 17, 147, 560

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) IX: xxiv (hier een beschouwing over de biografie van Franois de la Noue), 37, 65, 753-754; XI: 112, 158, 192, 221, 664, 699, 702, 704, 709; XII: 2, 199-200, 220-221, 223, 238, 265 (voorwaarden vrijlating van zijn vader), 338 (zijn vrijgelaten vader mag hem opzoeken)