Damnosa hereditas

Latijn. Vertaling: Vervloekte erfenis.

Aanduiding in het Spanje van Filips II voor de Nederlanden, waarover Filips II het landsheerlijk gezag had geërfd van zijn vader Karel V. De oorlog in de Nederlanden, meestal Guerra de Flandes genoemd, legde herhaaldelijk zodanig beslag op het leger en de financiën van de koning, dat hij er in zijn binnen- en buitenlandse politiek door gehinderd werd.

Literatuur

Charles Petrie, Don John of Austria (Londen, 1967) 26, 256.