Juan de Vargas

Kapitein

Don Juan de Vargas wordt door Bernardino de Mendoza genoemd bij zijn verslag over de strijd rond Leiden in 1574, maar het is onduidelijk om wie het hier precies gaat. Hij moet ook niet verward worden met de sergeant-majoor van het tercio van Napels die al eerder bij Haarlem dodelijk gewond was geraakt, en evenmin met Juan de Vargas , de jurist en lid van de Raad van Beroerten.

Raymond Fagel

Literatuur

Bernardino de Mendoza, Comentarios de las guerras de los Países Bajos (Guadalajara 1592)