Basson, Thomas

1555 – 1613

Engels drukker te Leiden

Werken

The conjugations in English and Netherdutche, according as Gabriel Meurier hath ordayned the same, in Netherdutche, and Frenche = De conjugatien in Engelsch ende Nederduytsche, also de selve door Gabriel Meurier in Nederduytsche ende Franchoyse zijn gemaeckt ende gheordonneert / [by Thomas Basson]. – Leyden : Thomas Basson, 1586. – 56 p. ; in-4
Exemplaar: UB Leiden

Ondecking van tovery / Eerst bescreven in Engelsch door Reinald scot, ende nu tot ghemeyn oorbaer verduyscht door Thomas Basson: Die hier oock by ghevoucht heeft d’Historie vande tovenaers, ghenaemt Vaudoisen … Noch een extract uyt t’Pleydoye van M. Loys Severyn … daer in ghehandelt wert van de proef vant waeter. Mitsgaders t’ghevoelen vande heere professoren tot Leyden aengaende de selfde proef. – Tot Leyden : by Thomas Basson, 1609. – in-8. BMN II: 61. Exemplaar: UvA, Amsterdam

Ondecking van tovery, / eerst bescreven in Engelsch door Reinald Scot, ende nu tot ghemeyn oorbaer verduyscht door Thomas Baßon: die hier oock by ghevoucht heeft d’historie vande tovenaers, ghenaemt Vaudoisen, t’Atrecht int’Graefschap van Artoys inde iaeren van 1459, 60 en 61 omgebracht …. – Tot Leyden : by Thomas Basson, 1609. – [32], 318 (i.e. 320) p. ; in-8. BMN II: 61. Exemplaren: RU Groningen, UB Leiden

Literatuur

Niet in de biografische woordenboeken.

Thomas Basson, 1555-1613 : English printer at Leiden / J.A. van Dorsten. – Leiden : Universitaire Pers, 1961. – X, 126 p. : ill, krt, autogr. ; 22 cm. – (Publications of the Sir Thomas Browne Institute, Leiden. Special series ; no. 1)