Kamer van Justitie in Stand en Lande van Groningen

Bij het tractaat van reductie van de stad Groningen werd de stedelijke hovetmannenkamer tot een provinciale Kamer van Justitie hervormd, die haar instructie op 2 november 1601 ontving. Over de samenstelling ontstonden langdurige geschillen, die pas in 1645, 1647 en 1649 door de Staten-Generaal werden beslecht. De revisie van de vonnissen was geregeld bij resolutie van de Staten-Generaal van 1615.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 267-268.