Westhoek

Marcel Backhouse, `Inwoners van het Land van het Vrijleen betrokken bij de Troebelen tijdens het Hongerjaar 1566′, Westhoek. Tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek 14 (1998) 45-66

Johan Beun, `De wederbevolking van Wijtschate door Walen na de godsdiensttroebelen’, Westhoek. Tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek 14 (1998) 87-123

Gustaaf Janssens, `Rapporten uit 1569 over herstelde schade aan kerken en kapellen in de Vlaamse Westhoek, een bron voor de geschiedenis van de eerste fase van de beeldenstorm in 1566′, in: Joris de Zutter e.a. (red.), Qui valet ingenio. Liber amicorum Johan Decavele (Gent, 1996) 279-288

Geuzen in de Westhoek : het epicentrum van de beeldenstorm / Roger A. Blondeau. – Gent : Reinaert-Het Volk, [1988]

M. Backhouse, Dokumenten betreffende de godsdiensttroebelen in het Westkwartier, Jan Camerlynck en tien van zijn gezellen voor de Ieperse vierschaar (1568-1569), Bulletin de la Commission Royale d’Histoire de Belgique .. (1972) ….

Beeldenstorm en bosgeuzen in het westkwartier (1566-1568) : bijdrage tot de geschiedenis van de godsdiensttroebelen der Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw / M. Backhouse. – Kuurne : Vooruitgang, 1971

Boucquey, Raoul, `De hervorming in de kasselrij Ieper van 1522 tot 1576′, onuitgegeven verhandeling Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, 1971)