Caetani, Pietro, derde hertog van Sermoneta

Italiaans legeraanvoerder in dienst van Filips II

1562 – 1614

Biografie

Deze Italiaanse edelman kwam al op jeugdige leeftijd, twee-en-twintig jaar jong, in het leger van Farnese in de Nederlanden. Onder Farnese nam hij deel aan de belegeringen van Gent en Dendermonde . In de winter van 1584-1585 leed ook hij onder de ontberingen en kou, en dreigden de koorts en de dysenterie hem na een ziekbed van een maand ten grave te slepen. Maar hij herstelde zich en in februari 1585 kreeg hij het bevel over een compagnie ruiterij. In dit jaar nam hij deel aan de onderwerping van Brussel en het beroemde beleg van Antwerpen. Hij stond naast Farnese toen de schipbrug over de Schelde werd getroffen door het munitieschip van Giambelli . Beiden sloegen tegen de grond, maar krabbelden beiden zonder veel schade weer overeind. Nog in hetzelfde jaar zond Farnese hem naar Gelderland en Maastricht om daar met zijn ruiterij orde op zaken te houden. Van kerstmis 1585 tot oktober 1586 was Caetani met verlof in Rome. In die tussentijd benoemde Farnese hem tot lid van de krijgsraad in Vlaanderen. Nadat Caetani met zijn broer Ruggero weer terug in Vlaanderen was, brak een heel wat minder gelukkige periode aan. Er openbaarden zich wat minder aangename karaktertrekken bij Caetani: hij gedroeg zich autoritair en had een wat al te sterk ontwikkeld gevoel van eigenwaarde, was hard en ongemanierd. Na een conflict met een ambassadeur die bij Farnese geaccrediteerd was, hield Farnese een benoeming van Caetani tot bevelhebber van een regiment of tercio voorlopig aan. Aanvankelijk dreigde Caetani zijn post te verlaten, maar Farnese hield hem constant onder de wapenen, waarbij Caetani ook eenmaal gewond raakte. In juni 1590 kreeg hij dan eindelijk het bevel over een tercio. Aan het hoofd daarvan vergezelde hij Farnese in diens expeditieleger in Frankrijk, ter ondersteuning van de katholieke partij aldaar. Vanwege de benoeming van paus Gregorius XIV vertrok Caetani naar Italië en deze paus was hem gunstig gezind: hij benoemde Caetani tot bevelhebber van de pauselijke cavalerie in Frankrijk, onder de hertog van Montemarciano, die eveneens de katholieke partij ondersteunde. Daar kwam het echter tot een conflcit met de opperbevelhebber van de pauselijk troepen, die Caetanis’ontslag vroeg en kreeg. Op terugtocht naar Italië naar Zwitserland werd hij daar enige tijd vastgezet wegens een nog openstaande rekening van een kardinaal Caetani. Gekweld door een syfilis die hij in Vlaanderen had opgelopen sleet hij zijn laatste jaren op zijn landgoederen. De benoeming op 10 januari 1600 tot ridder in de orde van het Gulden Vlies was een waardering voor wapenfeiten die toen al lang achter hem lagen.

Anton van der Lem

Literatuur

Dizionario Biografico degli Italiani 16 (1973) 215-217 (D. Waley)

Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas, (1545-1592) / Léon van der Essen ; avec une préf. par Henri Pirenne. – Bruxelles : Librairie nationale d’art et d’histoire, 1933-1937. – 5 dl. : ill. ; 29 cm. – (Bibliothèque du 16ième siècle)T. 1: 1545-1578. – 1933. T. 2: 1578-1582. – 1934. T. 3: 1582-1584. – 1934. T. 4: Le siège d’Anvers. 1584-1585. – 1935. T. 5: 1585-1592. Avec une étude inconographique par Francis Kelly. – Deel IV, 59.

Friedrich Schiller, Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung (oorspronkelijke uitgave: Leipzig, 1788) in: Schillers Werke : Nationalausgabe XVII: Historische Schriften : erster Teil. Karl-Heinz Hahn ed. (Weimar, 1970), S. 340-342 (Cajetan)