Lindanus, Wilhelmus Damasius

Dordrecht, 1525 – Gent, 1588

Bisschop van Roermond, bisschop van Gent

Biografie

Wilhelmus Lindanus kwam uit de Dordtse familie Van de Lindt. Op het moment dat de oorlog uitbrak was hij bisschop van Roermond. Voordien had hij dienst gedaan als bestrijder van ketterij in Friesland en Holland, waardoor hij in protestants Nederland nog steeds het meest bekend is gebleven. In 1566 kwam hij naar Dordrecht, en in 1568 wijdde hij daar de door brand verwoeste Nieuwkerk opnieuw in. In 1569 keerde hij onder druk van Alva terug naar Roermond om er zijn bisschopszetel in te nemen. In 1572 moest hij vluchten voor de troepen van Willem van Oranje die de stad innamen en plunderden en 23 geestelijken ombrachten (de martelaren van Roermond). Na opnieuw te zijn teruggekeerd moest Lindanus in 1576 opnieuw de wijk nemen, nu na de Spaanse herinname van de stad. Omdat hij de Pacificatie van Gent niet steunde, kon hij niet terug naar Roermond. Hij reisde naar Rome en Madrid, waar hij steun van respectievelijk de paus en koning Filips II ontving. Na terugkeer in de Nederlanden bleef hij actief in verschillende plaatsen in Brabant. In 1587 werd hij als bisschop overgeplaatst naar Gent, waar een reorganisatie nodig was na beëindiging van het calvinistische regime aldaar. Daar overleed hij in 1588. In de katholieke wereld gold Lindanus als een van de beste theologen van zijn tijd. Hij bestreed de protestantse Reformatie actief in woord en daad en hij bevorderde zowel de katholieke leer als de kerkelijke tucht in de geest van het Concilie van Trente (1545-1563). Zijn portret is onder andere terug te vinden op een recent opgedoken familieportret. De familie Van der Lindt bleef bijna geheel trouw aan het katholieke geloof en verruilde Dordrecht voor de Zuidelijke Nederlanden.

Aanwinst UB Leiden

Rvevvardvs, sive De animi tranqvillitate, illorum in primis, qui ab ecclesia Christi Iesv discessêre catholica, aut aliquo ab eadem dissentiunt fidei christan capite. / Vvilhel. Damasi Lindanus dordracenus s. d. ec. ruremundan. episcopus … conscrib. – Coloniae. : Typis Nicolai Graphi, 1567. – [16], 394, [6] p. ; in-8. VD 16 L 1947.
Plaatsingscode UB Leiden: 202 F 8

Aanwinst UB Leuven

Een claer betooch va[n]de[n] oorspronck der Lutherie […].
BRUGGHE, PIETER DE CLERCK, 1567. In-8 : [36]-318 pp.

ZELDZAME EERSTE UITGAVE VAN DE VERTALING van dit anti-hervormingsgezinde werk van Willem Verlinden of van der Lindt, 1ste bisschop van Roermond en vervolgens 2de bisschop van Gent (Dordrecht 1525-1588 Gent) door Jacob van de Velde, prior van de Augustijnen te Brugge. Mooi ornamenteel kader rond titel en approbatie.
Herkomst : bibliotheek van de abdij Ter Duinen, 1620 (hs. vermelding in het Latijn); August Morseau, 1843, Brugge (hs. vermelding).
# BT n 1918; # Machiels L-284; # Biogr. nat. 212/216; # Vanderhaeghen 292; # niet in Adams, STC Dutch, BB, Matagne, Verhelst & Van Laere, Soltèsz, BCNI. Édition originale de la traduction par le prieur des augustins de Bruges de cet ouvrage de l’évêque de Roermond. Plein veau.
(Veiling Godts, 13 januari 2009, nr. 429)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XI (Haarlem, 1865) 460-465

Allgemeine Deutsche Biographie 18 (Leipzig, 1883) 663-664 (J.C. van Slee)

Biographie Nationale de Belgique 12 (Bruxelles, 1892-93) 212-216 (E. Varenbergh)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.