‘s-Gravenhage / La Haye


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 324-325.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 233-234 (Haghe in Hollandt)

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 25 (Korte beschryving) nr. 64 (A. van den Burgh), nr. 70-71 (G. de Cretser), nr. 77-79 (J. v.d. Does), nr. 124 (Guide de La Haye), nr. 125 (Guide ou nouvelle description), nr. 130 (J. de Hennin), nr. 152 (J. Jens), nr. 188 (Leidsman der vreemdelingen), nr. 267 (J. de Riemer),

Literatuur

Jochen Becker, `”Groote costen en magnificien”. Die Haager Hochzeit von 1638 – Formen und Funktionen eines Festes’, in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 209-253

Pieter Wagenaar, `The “waardgelders” of Den Haag’, in: M. van der Hoeven, red., Exercise of arms (1997) 211-230

Den Haag in den geuzentijd / door J. Smit. – [Den Haag] : [s.n.], 1922. – X, 374 p. : ill. ; 25 cm. Uitg. met steun van de vereeniging “Die Haghe”. – Met lit.opg., index.

Den Haag in den Hervormingstijd. – ‘s-Gravenhage : [s.n.], 1918 [1919]. – 103 p.

J. Smit, De levensmiddelenpolitiek in Den Haag gedurende de jaren 1572-1574 (Z.pl., [19XX])