Turkije

Vreemde schurken op het toneel : de secularisering van het Ottomaanse schrikbeeld en het ‘gouvernementaliteitsbegrip’ in vroegmoderne spektakels uit de Zuidelijke Nederlanden / Bram Van Oostveldt en Stijn Bussels. – ill. In: Tijdschrift voor geschiedenis, ISSN 0040-7518: vol. 120 (2007), afl. 2, pag. 192-207, 239. Met samenvatting in het Engels.

Vier brieven over het gezantschap naar Turkije / Ogier Ghiselin van Boesbeeck ; vert. [uit het Latijn] Michel Goldsteen ; inl. en aant. Zweder von Martels = Legationis Turcicae epistolae quatuor / Augerius Gislenius Busbequius ; ed. Zweder von Martels. – Hilversum : Verloren, 1994. – LVIII, 432 p. : ill., krt. ; 25 cm. Tekst in het Latijn en het Nederlands. – Oorspr. Nederlandse uitg.: 1652. – Met lit. opg., reg. – Met samenvattingen in het Engels. ISBN 90-6550-007-3 geb.

Augerius Gislenius Busbequius : leven en werk van de keizerlijke gezant aan het hof van Süleyman de Grote : een biografische, literaire en historische studie met editie van onuitgegeven teksten / Zweder Rudolf Willem Maria von Martels. – [S.l. : s.n.], 1989 (Groningen : Universiteitsdrukkerij). – XX, 584 kol., [15] p. : ill. ; 27 cm
Rugtitel: Augerius Busbequius. – Proefschrift Groningen. – Met lit. opg., reg. – Met een samenvatting in het Engels. ISBN 90-9002963-X

Mout, M.E.H.N., `Turken in het nieuws. Beeldvorming en publieke opinie in de zestiende-eeuwse Nederlanden’, Tijdschrift voor Geschiedenis 97 (1984) 362-381

Auger Ghislain de Busbecq, humaniste et homme de la Renaissance, miroir de son siècle / by Réginald Alphonse Dalle. – [S.l. : s.n.], 1975 (Ann Arbor, Mich. [etc.] : University Microfilms International). – xii, 239 p. : ill. ; 22 cm
Fotocopie. – Proefschrift Tucson, Ariz., Univ. of Arizona. – Met bibliografie : p. 229-239.

The Turk in French history, thought, and literature (1520-1660) / Clarence Dana Rouillard. – Paris : Boivin, [ca. 1940]. – 700 p., 25 ill. : ill. ; .. cm. – (Études de littérature étrangère et comparée ; 13) Heruitgave: 1973