​Herbert Harvey Rowen

Brooklyn, New York, 22 oktober 1916 – 31 maart 1999, Newtown, Bucks County, Pennsylvania Amerikaans historicus van de vroegmoderne periode en vooral ook van de zeventiende-eeuwse Republiek. Rowen was een leerling van Garrett Mattingly en is met name bekend vanwege zijn magnum opus John de Witt (1978), dat niet alleen de staatsman behandelt maar het hele tijdperk. In 1988 verscheen The Princes of Orange: The Stadholders in the Dutch Republic waarin Rowen alle stadhouders van de Republiek analyseert. In 1972 had hij een vertaling van twee van Johan Huizinga’s geschriften over Amerika verzorgd: America: a Dutch historian’s vision, from afar and near . Erik Swart

Literatuur

Craig Harline, ‘Herbert H. Rowen (1916-99)’ , Perspectives on history (November 1999). ​​