Urquina, Matheo de

Secretaris van Staat en Oorlog

Orduña, ? – Brussel, 1625

Biografie

Zoon van Miguel en van Maria del Campo. Gehuwd te Brussel in 1604 met Margareta de Boisot (Brussel 1577-Gent 1655), dochter van Charles de Boisot, lid van de Geheime Raad, en van Adriana de la Torre. Vader van Juan (Mechelen 1607-Gent 1659), kanunnik van Sint-Baafs te Gent, van Maria (1610-1641?), gehuwd met Esteban de Gamarra, van Diego (overleden Damme 1660), gouverneur van Damme, gehuwd met M.A. Romeyns.

De Urquina was als klerk werkzaam op de Secretarie van Staat en Oorlog van bij haar oprichting in 1594. In 1618 werd hij, samen met Pedro de San Juan door aartshertog Albrecht tot secretaris van Staat en Oorlog benoemd ter opvolging van Juan de Mancicidor . De Urquina was belast met de militaire correspondentie, de decreten en consulten, terwijl San Juan de diplomatieke correspondentie onder zijn bevoegdheid had. Tweemaal werd De Urquina door de aartshertog naar het Madrileense hof gezonden, eerst in oktober 1608 om de goedkeuring van Filips III te verkrijgen voor de ondertekening van het Twaalfjarig Bestand; een tweede maal, in 1615, om een verhoging van de geldopzendingen naar de Zuidelijke Nederlanden te bepleiten. In tegenstelling met zijn voorgangers oefende De Urquina geen persoonlijke invloed uit op het staatsbeleid. Als gewillige uitvoerder van de richtlijnen van de aartshertog mocht hij dan ook op een onvoorwaardelijke bescherming rekenen. Van De Urquina zijn geen portretten bekend.

P. Janssens
[met toestemming overgenomen uit het Nationaal Biografisch Woordenboek]

Bronnen en literatuur

Archivo Historico Nacional, Madrid, Sección de Ordenes Militares, Santiago. Pruebas de Caballeros. expedente 8348

Koninklijke Bibliotheek, Brussel, Fonds Houwaert, nrs. II 6505, fol. 10; II 6569, fol. 119; II 6582, fol. 109

Histoire chronologique des évêques, et du chapitre exemt de l’église cathédrale de S. Bavon à Gand; suivie d’un recueil des épitaphes modernes et anciennes de cette église. – Gand : Chez Pierre De Goesin .., 1772. – 2 dl. ; in-8. De auteur is E.A. Hellin. – Dl. 2 o.d.t.: Supplément généalogique, historique, additions et corrections à l’histoire chronologique. – Gand, 1777, pp 239-240

Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne : par M. de Vegiano, Sr. d’Hovel et neuf de ses suppléments / rédigés et classés … par J.S.F.J.L. de Herckenrode. – Gand : Gyselynck, 1865-1868. – 5 dl., dl. III, p. 1668

Correspondance de la cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle. – Bruxelles : Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Commission d’Histoire, 1923-1937. – 6 dl. ; dl. I, 449-451 en passim

La secrétairerie d’état et de guerre sous le régime espagnol (1594-1711) / par Joseph Lefèvre. – Bruxelles : Palais des Académies, 1934. – 267 p. ; 25 cm. – (Mémoires / Académie Royale de Belgique ; 36 : 1)
Met lit. opg. en index., pp. 94-95 en passim

Les archives générales de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe siècles). – Bruxelles : Palais des Académies, 1964-…. – .. dl. ; 32 cm. – (Collection de chroniques belges inédites et de documents inédits relatifs à l’histoire de la Belgique ; 60). T. I-III zijn opgenomen in de reeks “Collection de chroniques belges … la Belgique”, waarbij het nr. in dl. 3 niet vermeld is. I, 602 en 1966; II, 26 en passim

P. Janssens, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. III (Brussel 1968), s.v. Esteban de Gamarra