Ninove


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 192-193.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 16, 328.

Literatuur

J. De Potter, De dekenij Ninove op ‘t einde der XVIe eeuw (Gent, 1945)

Een wonderlicke nieu tydinghe van het innemen der stadt van Ninhouen, en de geuanckenisse vanden graue van Egmont … geschiet den 28 Mart. Anno 1580. – Z.pl., z.n., 1580. – plano. ; 25 cm. Petit 305.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 434