Medemblik


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 352-353.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 230-231.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 56-59 (Dirck Burger van Schoorel), nr. 291 (H.J. Soet).

Literatuur

Het verraad van het Noorderkwartier : oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand / Henk van Nierop. – Amsterdam : Bakker, 1999.

Chronyk van de stad Medenblik, waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uytvoerig wert gehandelt, midsgaders van het castelynschap, en wat groote heeren het zelve hebben bedient … / door Dirk Burger van Schoorel ; deze druk vermeerdert met een staat van de huysen en morgentale van Zuyd-holland … – Tot Hoorn : gedrukt by Jacob Duyn, 1728. – x, 374 p. ; 16 cm