Noordwijk

Aan zee en op de geest : een nieuwe geschiedenis van Noordwijk. – Noordwijk : Stichting Geschiedschrijving Noordwijk, 2011. – 528 p. ; 30 cm. ISBN 978-90-816502-2-9. Redactie: Jeroen Salman, Harrie Salman, Wim Hekkens, Willem van den Haak.
Hierin hoofdstuk V: Bestuur en rechtspraak tijdens de Republiek (1572-1795) en hoofdstuk X: Het kerkelijk erf in Noordwijk.

Chris L. Heesakkers, ‘Janus Dousa en zijn Noordwijk’, Leids jaarboekje 97 (2005) 53-73