Emden

Emden : Herausgegeben im Auftrag der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. – 1. Auflage. – Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 04-2014. – 80 pagina’s. ; .. cm. – (Orte der Reformation ; Journal 13). ISBN 3-374-03731-3.

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

Das Heilige Römische Reich und die Niederlande 1566 bis 1648 : politisch-konfessionelle Verflechtung und Publizistik im Achtzigjährigen Krieg / Johannes Arndt. – Köln [etc.] : Böhlau, 1998. – VIII, 364 p. : krt. ; 23 cm. – (Münstersche historische Forschungen ; Bd. 13). Oorspr. Habilitationsschrift Münster, 1994. – Lit. opg.: p. [305]-349. – Met reg. ISBN 3-412-00898-2. Zie hoofdstuk III.3.4.

Die Emder Revolution von 1595 : Kolloquium der Ostfriesland-Stiftung am 17. Maerz 1995 zu Emden / hrsg. von Hajo van Lengen. – Aurich : Ostfriesische Landschaft, 1995

Emden and the Dutch revolt : exile and the development of reformed Protestantism / Andrew Pettegree. – Oxford : Clarendon Press ; New York [etc.] : Oxford University Press, cop. 1992

Die Kirchenratsprotokolle der reformierten Gemeinde Emden 1557-1620 / [red] Heinz Schilling en Klaus Dieter Schreiber. – Koeln, 1989-1992

The exile churches and the churches “Under the Cross” : Antwerp and Emden during the Dutch Revolt / by Andrew Pettegree. – New York, NY : Cambridge University Press, 1987. Overdr. uit: The journal of ecclesiastical history; vol. 38, no. 2 (1987), p. 187-210

Decavele, J., `Enkele gegevens betreffende de relaties tussen het drukkerscentrum Emden en het gebied Gent-Oudenaarde tijdens het “Wonderjaar”‘, in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 17-28

D. Nauta, ‘Les réformés aux Pays-Bas et les Huguenots, spécialement à propos du synode d’Emden (1571)’, in: Actes du colloque “L’Amiral de Coligny et son temps” : (Paris, 24-28 octobre 1972) / [auteurs de comm.: Jean Pierre Babelon … et al.]. – Paris : Siège de la Société de l’Histoire du Protestantisme Francais, 1974. – 795 p., 1 bl. pl. : ill., tab., portr., muz. ; 24 cm + bijlage: Cartes historiques. Voortitel: L’Amiral de Coligny et son temps. – Los bijgevoegd: Annexe: caries historiques. – Met bibliogr. – Index, pp. 577-600.

Notities betreffende de Synode te Emden, 1571, en haar artikelen / J. Hovius. – Kampen : Kok, 1972. – 36 p. ; 22 cm. – (Apeldoornse studies ; no. 4). Afscheidscollege gegeven aan de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn. ISBN 90-242-0539-5

De Synode van Emden, oktober 1571 : een bundel opstellen ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking / onder red. van D. Nauta, J. P. van Dooren en Otto J. de Jong. – Kampen : Kok, 1971. – 147 p. : ill., krt. ; 24 cm. Met lit.opg.

Die Akten der Synode der niederländischen Kirchen zu Emden vom 4.-13. Oktober 1571 : im lateinischen Grundtext mitsamt den alten niederländischen, französischen und deutschen Übersetzungen / hrsg. von J.F. Gerhard Goeters. – [Neukirchen-Vluyn] : Neukirchener Verlag, [1971]. – 148 p. : ill. ; 24 cm. – (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche ; Bd. 34). ISBN 3-7887-0317-2

Emigranten : Nederlandse vluchtelingen in Duitsland (1550-1600) / R. Van Roosbroeck. – Leuven : Davidsfonds, [1968], 75-108.

Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse emigrantendrukkerijen te Emden. II. De raadselachtige Bijbeldrukkers Nicolaes Biestkens van Diest en Lenaert der Kinderen / H.F. Wijnman. In: Het boek : tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, ISSN 0774-9465: vol. 37 (1965-1966), pag. 121-151.

Emden in niederländischer Beleuchtung aus dem Jahre 1573 / [A.A. van Schelven]. – [Emden : Haynel], 1920]. – P. [174]-193. ; 25 cm. Koptitel. – Overdr. uit: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterl. Altertümer zu Emden; Bd. 20 (1920), p. 174-193.

De synode te Emden, 1571 / door B. van Meer. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1892. – 267 p. ; 24 cm. Proefschr. Amsterdam GU. – Ook beschikbaar in microvorm.

Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands / hrsg. von der Ostfriesischen Landschaft in Verbindung mit der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden sowie dem Niedersächsichen Staatsarchiv in Aurich und der Johannes a Lasco Bibliothek Grosse Kirche Emden. – Bd. 75 (1995) – …. – Aurich : Ostfriesische Landschaft, 1996-…. – 24 cm. Verschijnt 1x per jaar. – Rugtitel: Emder Jahrbuch. – Voortz. van: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden = ISSN 0341-969X. – Met reg.: ‘Systematisches Inhaltsverzeichins Emder Jahrbuch (1872-2002)’. ISSN 1434-4351

De Synode te Emden in 1571 / door H. Q. Janssen. – Harderwijk : Bronswijk, 1871. – 56 p. ; 23 cm. – (Voor drie-honderd jaren ; jrg. 3, nr. 3)