Bouttechoux, Hugo

Raadsheer in de Geheime Raad onder Filips II.

Bouttechoux kwam uit Bourgondië, waar hij door toedoen van zijn vriend Antoine Perrenot, kardinaal Granvelle, was benoemd tot raadsheer in het Parlement van Dôle. Van 6 augustus 1578 tot 1581 was hij raadsheer in de Geheime Raad te Brussel.

Literatuur

Baelde, Collaterale raden , 242.