Cobos y Molina, Francisco de los

Úbeda, 1477 – Úbeda, 10 mei 1547

Spaans secretaris en politicus

Biografie

Cobos is het toonbeeld van de manier waarop iemand van eenvoudige komaf via de functie van koninklijk secretaris kon opklimmen naar een enorme machtspositie. Gedurende enkele decennia beheerste hij de Spaanse politiek en alle belangrijke benoemingen liepen via hem. Zijn weg naar de top had hij te danken aan secretaris Lope de Conchillos, die hem binnenbracht bij het bestuur van Ferdinand van Aragon. Hoewel hij zo vanaf 1503 in koninklijke dienst omhoog klom, begon de echte stijging pas met zijn vertrek naar de Nederlanden in 1516. Daar zou hij binnen weten te komen in de kleine groep Spanjaarden die het vertrouwen bezaten van de nieuwe vorst en zijn raadgevers. Tijdens de eerste reis van Karel naar Spanje maakt hij zich geheel onmisbaar en vanaf 1523 speelde hij als secretaris een belangrijke rol in de nieuw opgerichte Raad van Financiën in Castilië. In de jaren dertig domineerde Cobos de politiek van de keizer. Na het vertrek van Karel uit Spanje in 1543 behoorde hij met de hertog van Alva en kardinaal Tavera tot de belangrijkste raadsheren van de jonge regent.

In 1522 huwde hij met Maria de Mendoza y Sarmiento, dochter van de graaf van Rivadavia. Het paleis van Cobos in Valladolid zou later toen Filips III van deze stad de hoofdstad wilde maken, nog enige tijd gebruikt worden als koninklijk paleis.

Raymond Fagel

Literatuur

Francisco de los Cobos y su época (Madrid, 1997).

H. Keniston, Francisco de los Cobos, secretary of the emperor Charles V (Pittsburgh, 1959).