Guicciardini, Lodovico

Florence, 19 augustus 1521 – Antwerpen, 22 maart 1589

Over de jeugd van Guicciardini zijn geen gegevens bekend. In 1541 reisde hij via Lyon naar Antwerpen, waar hij in augustus arriveerde. Kort daarop ging de daar gevestigde firma der Guicciardini’s failliet. Lodovico begon voor eigen rekening zaken te doen, maar wat zijn zaken inhielden, is onbekend. Gedurende de beginjaren van de Opstand werd hij om onduidelijke redenen op bevel van Alva gedurende zestien maanden in het kasteel Vilvoorde gevangen gehouden (1569-1570).

1.1. Comentarii delle cose piu memorabili seguite in Europa: specialmente in questi Paesi Bassi , dalla pace di Cambrai: del MDXXIX insino a tutto l’anno MDLX libri tre. Anversa 1565 [232 pp.; 4(]; Venezia 1565, 1566.

1.2. Commentariorum de rebus memorabilibus , quae in Europa, maxime vero in Belgio, ab undetricesimo usque in annum MDLX evenerint. Libri tres. Antverpiae 1566; in: S. Feyerabend, ed., Annales … 2 tom. Francofurti ad Moenum 1580, II, 97-178.

1.3. Die groswichtigisten und manhaftigisten Hendel , oder Geschichte, so sich in Europa und namlich in Niderlant vom neun und zwentzigisten (der mindern zal) an bis auffs sechtzigiste verflossen iar durch aus zugetragen haben. Antwerpen 1566.

2.1. Descrittione di tutti i Paesi Bassi , altrimenti detti Germania Inferiore. Anversa 1567 [296 pp.; f(], 1581, 1587-1588, 1591.

2.2. Description de tout le Païs Bas autrement dict La Germanie Inferieure ou Basse allemaigne. anvers 1567, 1568, 1582; Amsterdam 1609; Arnhem 1613; amsterdam 1625, 1641.

2.3. Niderlands Beschreibung . In welcher aller darinn begriffnen Landtschafften, Fürstenthumben, Graveschafften, Herrschafften … Ursprung und Auffgang eigentlich erklärt wirt. Basel 1580; Frankfurt am Main 1582.
De laatste uitgave met de titel: Beschreibung dess Niderlands Ursprung, Auffnemen und Herkommens …

2.4. The description of the Low Countries . London 1593, Amsterdam 1976 (facs.)

2.5. Beschryvinghe van alle de Neder-landen , anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt. Amsterdam 1612, 1968 (facs.); Arnhem 1617; Amsterdam, 1648, 1672.
De uitgave van 1648 verscheen onder de titel: Belgium dat is: Nederlandt, ofte beschrijvinge derselviger provincien ende steden.

2.6. Omnium Belgii, sive Inferioris Germaniae, regionum descriptio . Amstelrodami 1613; Arnhemii 1616; Amstelodami 1635, 1646, 1648, 1652, 1660.
Beide laatste uitgaven verschenen onder de titel: Totius Belgii descriptio .
Het deel over Holland verscheen nog afzonderlijk in: Respublica Hollandiae et urbes . Lugduni Batavorum 1630, 165-354. Ook separaat: Hollandiae Selandiaeque descriptio. Ex tertia ac postrema auctoris recognitione Italica, Latinate donata … Lugduni Batavorum 1630; het deel over Henegouwen, Respublica Hannoniae, verscheen afzonderlijk in: Respublica Namurcensis, Hannoniae, et Lutsenburgensis. Amstelodami 1634, 21-81 en in de herdruk in andere volgorde: Respublica Lutzenburgensis, Hannoniae, et Namurcensis. Amsterdami 1635, 291-343.

2.7. Beschryvingh der Neder-landen ; soo uyt Louis Guicciardyn als andere vermaerde schrijvers kortelijk voor-gestelt, en met nieuwe bysonderheden, t’zedert haeren tijdt voorgevallen, doorgaens verrijckt. 2 dln. Amsterdam 1660-1662.
Vaak wordt deze verzameluitgave op naam van de uitgever Jacob van Meurs gezet.

2.8. De idyllische Nederlanden , Antwerpen en de Nederlanden in de 16e eeuw. M. Jacqmain, ed. Antwerpen/Amsterdam 1987.

2.9. Descrittione di tutti i Paesi Bass i.  Bernardina Aristodemo. – [S.l. : s.n.], cop. 1994. –  Proefschrift Amsterdam, Universiteit van Amsterdam. – Met lit.-opg., reg. en een samenvatting in het Nederlands.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VII (Haarlem, 1862) 546-547

Biographie Nationale de Belgique 8 (Bruxelles, 1884-1885) 420-428 (E. Van Even)

Nationaal Biografisch Woordenboek 8 (Brussel, 1979) 361-366 (R.H. Touwaide)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Haitsma Mulier/Van der Lem, nr. 195.

Marieke van Delft, ‘Description de touts les Pays-Bas. L. Guicciardini’, in: Stijl : bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen / [samenst. en red. Ebelin Boswinkel … et al. ; m.m.v. PvC … et al.]. – Den Haag : Koninklijke Bibliotheek ; Amsterdam : De Buitenkant, 2008. – 167 p. : ill. ; 27 cm, pp. 52-53

Matthi Forrer, `Dwalend door de Nederlanden aan de hand van Guicciardini’, De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent 19 (2002) 86-100 (bespreking van het volgende werk)

Guicciardini illustratus : de kaarten en prenten in Lodovico Guicciardini’s Beschrijving van de Nederlanden / Henk Deys … [et al.]. – ‘t Goy-Houten : Hes & De Graaff, cop. 2001. – 396 p. : ill., krt. ; 33 cm. – (Utrechtse historisch-kartografische studies, ISSN 1568-2072 ; 2) Inl. in het Nederlands en Engels. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-6194-089-3 geb.

De ‘beschrijving van de Nederlanden’ door Lodovico Guicciardini in het kader van zijn tijd / samengest. door Henk van der Heijden en Kees Oomen ; met tekstbijdragen van Véronique van de Kerckhof, Johan van Cauwenberge en Jan van Roey. – [S.l.] : Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden ; Alphen aan den Rijn : Canaletto/Repro-Holland, 2001. – 80 p. : ill. ; 24 cm. ISBN 90-6469-769-8
Hierin: Véronique van de Kerckhof en Johan van Cauwenberge, `Guicciardini’s boekverluchting’ (8-20); Jan van Roey, `Guicciardini in Antwerpen’ (21-25); Henk van der Heijden, `De tekst van de Descrittione di tutti i Paesi Bassi’ (25-46); Henk van der Heijden en Kees Oomen, `Catalogus van de tentoonstelling’ (47-67); Henk van der Heijden, `Guicciardini en de Nederlandse geschiedschrijvers in de 16de en 17de eeuw’ (67-70).

Pierre Jodogne, Lodovico Guicciardini (1521-1589). Actes du colloque international des 28, 29 et 30 mars 1990 (Leuven, 1991) Table des matières .

M. Jacqmain, `Kiliaan als Nederlands vertaler van Lodovico Guicciardini’s “Descrittione di tutti i Paesi Bassi”‘, Linguistica Antverpiensia 14 (1980) 215-223

H. de la Fontaine Verwey, `De geschiedenis van Guicciardini’s Beschrijving der Nederlanden’, in: idem, Uit de wereld van het boek (3 dln., Amsterdam, 1976-1979) II, 9-32

R.H. Touwaide, Messire Lodovico Guicciardini, gentilhomme Florentin (Nieuwkoop, 1975)

W. Brulez, `De economische kaart van de Nederlanden in de zestiende eeuw volgens Guicciardini’, Tijdschrift voor Geschiedenis 83 (1970) 352-357

H.H. Zwager, `Lodovico Guicciardini en zijn Beschryvinghe van alle de Nederlanden’, inleiding bij de facsimile-editie van de Beschryvinghe (Amsterdam, 1968)

R.H. Touwaide, `Les éditions belges de la Description des Pays-Bas par Lodovico Guicciardini. Analyse iconographique et typographique’, De Gulden Passer 43 (1965) 135-148

R. Fruin, `Guicciardini’s beschrijving der Nederlanden’, in: idem, Verspreide Geschriften (10 dln., ‘s-Gravenhage, 1990-1905) VII, 193-203