Ibarra, Francisco de

Spaans kwartiermeester-generaal in het leger van Alva

?, 1514 – ?, 1580

Biografie

Francisco de Ibarra (ook geschreven als Ybarra) stamde uit een adelijke familie uit Baskenland. Voordat hij naar de Nederlanden kwam, bekleedde hij verschillende functies in de Spaanse gebieden in Italië. Zo was hij o.a. lid van de Raad van Oorlog van Milaan. In het leger van Karel V in Italië in 1549 vindt men een Francisco de Ibarra als betaalmeester (contador general), vermoedelijk dezelfde persoon als deze. Hier maakte hij zich een autoritaire manier van optreden eigen, die hem ook in de Nederlanden zou kenmerken. In 1567 kreeg hij de taak om de reis van de hertog van Alva naar de Nederlanden voor te bereiden. Als kwartiermeester-generaal (proveedor y comisario general) diende hij ervoor te zorgen dat de geworven troepen vanuit Italië, via Savoye, de Vrijgraafschap Bourgondië en Lotharingen, ongestoord hun tocht naar het Noorden konden maken: hij diende niet alleen voor voedsel en munitie te zorgen, maar ook voor schipbruggen over de Rhône en de Ain. Daartoe vertrok hij op 18 februar 1567 uit Madrid naar Milaan. In de Nederlanden aangekomen zond Alva hem als zijn vertegenwoordiger vooruit naar Brussel, om er de landvoogdes officieel te begroeten. Hij nam ook deel aan de besprekingen te Brussel op 9 september 1567 waarna Egmond en Hornes werden gearresteerd. Zijn aanwezigheid als bevelhebber van de artillerie, moest elke argwaan bij de graven wegnemen. Tijdens het bewind van Alva speelde Ibarra onder een hoedje met Alva’s bastaardzoon don Fernando, Del Rio en gevolgen overleed. Tijdens de Slag bij Lepanto schijnt Francisco de Ibarra dezelfde taken te hebben volbracht als in de Nederlanden. Daarna was hij lid van de Raad voor Oorlog van Filips II.

Anton van der Lem

Literatuur

Ibarra ontbreekt in de Nederlandse en Belgische biografische woordenboeken.

Enciclopedia general ilustrada del Pais Vasco: Diccionario enciclopedico vasco, vol. XIX (1985), in voce

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle , 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) II, 337, 339, 455, 577, 600, 603-604, 607, 612, 614; III, 22, 24, 35, 54, 55, 58, 78, 81, 88, 99, 110, 118, 126, 131, 144, 174, 183, 248, 338, 367, 444-447, 470, 512, 572, 583-586; IV, 102, 123, 141, 172, 377; V, 24; VI, 98.

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaire des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) I, 559, 564, 573