Mardyck

Victory-liedt, over het verwinnen der stercker fortresse van Mardijck, ghewonnen door monsieur monsieur con. hoogheydt en hartogh van Orleans, van wegen de croon Vranckrijck; gewonnen inden jare 1646. den 17. augustus. Stemme: Rosemondt die lagh gedoken. Ofte, Vande slagh in Duyns. – Z.pl., z.n., 1646. – 1 p. ; plano. Petit 2321.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4916: 1

Cort verhael van het fort Mardyck, sijn ghelegentheyt, belegeringhe ende veroveren, in ‘t jaer 1645. Bref recit touchant le fort Mardyck avec le sit, siege et prise d’iceluy, l’an. 1645. Amsterdam : Claes Iansz Visscher, 1645. – 1 p. ; plano. Petit 2278.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4798