Muiden


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 330-331.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 232.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 64 (Abraham van der Burgh?).

Literatuur

Het Muiderslot : fameux ende in ‘t ooghe leggende / Henk Boers, Yvonne Molenaar, Gerrold van der Stroom. – Zwolle : Waanders ; [Muiden] : Stichting Rijksmuseum Muiderslot, cop. 2004. – 180 p. : ill., krt. ; 28 cm
Met lit. opg. ISBN 90-400-8895-0

Brazilië in de Nederlandse archieven (1624-1654) : inleiding op de Nederlanden in de zeventiende eeuw en de collecties in Nederlandse archieven en bibliotheken = O Brasil em arquivos neerlandeses (1624-1654) : introduçao aos Países Baixos do século dezessete e às coleções em arquivos e bibliotecas neerlandesas / Marianne L. Wiesebron (ed.). – Leiden : Research School CNWS, Leiden University, 2004. – 179, XX, [4] p. : ill. ; 24 cm. – (CNWS publications, ISSN 0925-3084 ; vol. 130) (Mauritiana ; no. 1). ISBN 90-5789-095-X

‘Eene onafgewerkte teekening’ van P. C. Hooft : de drost en zijn slot / Gerrold van der Stroom ; [enkele onderdelen in samenwerking met P. Tuynman]. – Muiden : Stichting Rijksmuseum Muiderslot, cop. 2002. – 82 p. : ill. ; 24 cm. Lit. opg.