Boisot, Charles de

Nederlands edelman en militair, medestander van Willem van Oranje

Brussel, ca. 1530 – bij Zierikzee, 29 september 1575

De dood van Charles de Boisot. Vermoedelijk werd hij op 29 september 1575, tijdens een gevecht met Mondragon’s troepen, getroffen door eigen vuur. Rijksmuseum Amsterdam , objectnummer: RP-P-OB-79.097

Biografie

Charles de Boisot was de oudste zoon van Pierre de Boisot en Louise Tisnacq. Hij behoorde tot de ondertekenaars van het Compromis en was een medestander van Brederode en Oranje. Bij de komst van Alva nam hij de wijk naar het Duitse Rijk. Alva’s Bloedraad veroordeelde hem en zijn vrouw Maria de Fonseca tot verbanning en tot de verbeurdverklaring van hun goederen. Hij sloot zich aan bij de Watergeuzen en had zo zijn aandeel in de omwenteling van de Hollandse en Zeeuwse steden in 1572. In oktober van dat jaar maakte hij deel uit van het gezantschap van de Staten naar konining Elisabeth I van Engeland. Nadat hij had meegedaan aan de vergeefse pogingen Haarlem uit handen van de Spanjaarden te houden, kreeg hij een belangrijke rol op de Zeeuwse eilanden. Op 17 juni 1573 werd hij gouverneur van Vlissingen, op 3 augustus van fort Rammekens, en in het volgende jaar na de val van Middelburg en Arnemuiden, kwamen deze steden er nog eens bij. Sindsdien had hij een waakzaam oog voor de verdediging van deze zo cruciale eilanden. Hij bevorderde ook de opdracht aan de prins van de Hoge Overheid van Holland en Zeeland , op 11 juli 1575. Eveneens in 1575 was hij een van de gemachtigde gedelegeerden in de vredehandel in Breda. In september hadden Boisot en de zijnen lucht gekregen van een Spaanse expeditie door de Zijpe tussen Philipsland en Duiveland. Bij de gevechten zou hij niet door vijandelijk, maar door eigen vuur zijn gedood op 29 september 1575. Zijn stoffelijk overschot werd op 6 oktober 1575 bijgezet in de Abdijkerk te Middelburg.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden II (tweede stuk) (Haarlem, 1852) 788-789

Biographie Nationale de Belgique II (Bruxelles, 1868) 619 (Th. Juste)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V (Leiden, 1921) 42 (P.J. Blok)