Landdag van Drenthe

Ook in Drente was de regering van het platteland aan die van Friesland gelijk. Steden waren er niet. Maar de edelen waren ertoe gekomen een afzonderlijke stand te vormen. Op de landdag, die in dit tijdvak zelden werd gehouden, verschenen zij naast de afgevaardigden van de kerspelen.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 103-104.