Straelen


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 435.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 147

.

Kaart door Jacob van Deventer

De stadsplattegronden van Jacob van Deventer / [voorw.] C. Koeman ; [inl.] J.C. Visser ; [eindred.: P.C.J. van der Krogt]. – Landsmeer : Robas, cop. 1992-…. – 12 dl. ; 51 cm. Uitg. in samenw. met Canaletto en de Stichting tot bevordering van de uitgave van de plattegronden van Jacob van Deventer. – Vanaf medio 1992 plaats van uitg.: Weesp, vanaf 1994 uitg.: Alphen aan den Rijn : Stichting tot Bevordering van de Uitgave van de Plattegronden van Jacob van Deventer in samenw. met Canaletto.
ISBN 90-72770-32-3. Map 12: Deutschland und Luxemburg / [Übers.: P.H. Meurer]. – Alphen aan den Rijn : Canaletto : Stichting tot Bevordering van de Uitgave van de Plattegronden van Jacob van Deventer, cop. 2001. – [30] p., [11] bl. : ill., krt. Met lit. opg. – [1]: Kartenbeschreibungen. [2]: Reproduktionen. ISBN 90-6469-730-2 in map

Literatuur

Die geldrischen Ämter Geldern, Goch und Straelen im späten Mittelalter / von Stefan Frankewitz. – Geldern : Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, 1986. – 512 p. : facs., ill., krt. ; 21 cm. – (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend ; 87). Oorspr. Dissertation Bonn, 1984. – Met lit. opg. – Index.
ISBN 3-921760-14-3

650 Jahre Stadt Straelen, 1342-1992 : Beiträge zur Geschichte / [Red.: Bernhard Keuck]. – Geldern : Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, 1992. – 447 p. : ill. ; 22 cm. – (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend ; 93). Met lit. opg. ISBN 3-921760-22-4

Korte beschrijvinge ofte Iovrnael van de op-treckinge des door-luchtigen Prince van Orangiën, den 29. Mey 1632 van Nieu-megen, naar de Mase, de in-neminge der steden van Venlo, Rovrmvnde, ende Stralen; ende de seer gedenck-vveerdige belegeringe ende veroveringe van de oude en vermaerde stadt Maestricht; als mede de steden in’t vorstendom van Limborgh: alles tot de victorieuse vveder-komste toe van Sijne hoog-gem. Exc. : Mitsgaders een lyste vande geblevene ende gequetste graven, colonellen, capiteynen, bevel-hebberen en soldaten, ende vorders vvat vveerdigh vvas te notéren van vveder-zijden. : Met een seer uyt-nemende nette kaerte van de voorn. treffelijcke belegeringe der voorseyde stadt Maestricht en seer duydelijcke aen-wijsingen daer inne gestelt, tot meerder openinge van’t voorsz. iournael / ‘twelck is eenvoudiglijck, en naer waerheyt in’t Engels beschreven door Hendrick Hexham. ; Ende getranslateert in ‘t Neder-duyts, door J. van Langenhoven. – In ‘sGraven-Hage : vvt-gegeven by Henricvs en Gvilielmvs Hondivs, 1633. – [IV], 52 p., [4] p. krt. : ill. ; in-2
Vert. van: A journall of the taking in of Venlo, Roermont, Strale, the memorable siege of Mastricht, … Delph, 1633. – Bevat 2 kaarten, waarvan de 2e is een ‘Nieuwe caerte vande Oost en Wester Schelde’; bevat tevens de teksten v.d. accoorden gesloten bij de overgave van deze gebieden.
AUTHORS: Hendrick Hexham, J. van Langenhoven

Trivmph basvyn over de geluckige victorie ende heerlijcke over-winninge der stadt Maestricht, mitsgaders de steden Venlo, Rourmonde, Stralen, Erckelens, Sittert, ende Limburgh met het landt daer aen behoorende : gewonnen door den door-luchtigen, Hoogh-geboren vorst Frederick Henrick Prince van Oranjen, Grave van Nassau … int jaar 1632 / historysche wijse in rijm gestelt, door B. Rvyssenberch. – Gedruckt in ‘s Graven-Hage : voor Anthony Iansz. Tongerloo ; Gedruckt in ‘s Graven-Hage : by I. Burchoorn, [1632]. – 14 p. ; in-4
Colofon: Gedruckt in ‘s Graven-Hage, by I. Bvrchoorn.

Jan Vander Veens Verbaasde Fama Over de treffelijcke ongemeene Zeghe der wijtberoemde Stadt Maastricht, ende der Steden Venlo, Ruermonde, Stralen, Zittert ende Limborgh: mitsgaders ses Schanssen, verovert door ‘t beleyt des … Prince van Orangien, … int Jaar 1932. – t’Amsterdam, : Voor Pieter Walschaert, 1632. – 8 p. ; in-4
Knuttel 4255, W. 2217 (andere dr.).