Garde, de la

Parijs, ? – Viersel (ten oosten van Antwerpen), april 1583

De la Garde – zijn voornaam is onbekend – stond als kolonel aan het hoofd van een regiment Fransen dat zich verdienstelijk maakte bij het ontzet van Leiden. Hij was zijn loopbaan begonnen in het protestantse La Rochelle, waar hij Lodewijk van Nassau had leren kennen. Na de Bartholomeusnacht vluchtte hij naar Holland, waar hij dienst nam in het leger van de prins van Oranje. Al bij het ontzet van Alkmaar voerde hij in september 1573 het bewind over acht vendels in Waterland. Bij het ontzet van Leiden voerde hij het commando over de transportschepen in de vloot van Louis de Boisot . Vervolgens werd hem het commando over Schoonhoven gegeven, maar op 24 augustus 1575 was hij gedwongen, op eervolle voorwaarden, de stad over te geven aan de koninklijke stadhouder Hierges. Hij trok met de prins, die zeer op hem gesteld was, naar het Zuiden, waar hij in Brabant en Vlaanderen diende. Hij sneuvelde bij de inname van het kasteel te Viersel, ten noorden van Lier , in april 1583. Verg. Pieter Bor , II, 366a: De Prince van Orangien wasser seer droevig om, want hy een seer goed en vroom soldaet was geweest, hebbende langen tijd in ‘t heetste van de oorloge in Holland en Zeland gedient, als ook in het Noorder-Quartier, hebbende hem altyd seer eerlyk en wel gedragen, en in menigen aenslag, schermutsingen, en belegeringe geweest’.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VII (Haarlem, 1862) 41-42

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V (Leiden, 1921) 197-198 (P.J. Blok)

Groen van Prinsterer, G., Archives ou correspondances inédites de la maison d’Orange-Nassau . Première série (8 dln., Leiden, 1835-1896)