Poperinge


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 229.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 317.

Literatuur

Pieter de Vriese, stadsschoolmeester in Poperinge (1569-1576), drukker, boekhandelaar en boekbinder in Ieper (1576-1582) / Germain Schoonaert
In: Westhoek : tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek, ISSN 0773-5766: vol. 18 (2002), afl. 1, pag. 44-50.

Poperinghe en omstreken tijdens de godsdienstberoerten der XVIe eeuw of den Geuzentijd / door J. Opdedrinck. – Handzame : Familia et patria, 1980. – 218 p. ; 21 cm. Fotomech. herdr. van de uitg.: Brugge : De Plancke, 1898.

Bibliografie van Poperinge en omliggende gemeenten / Franz Denys. – Poperinge : Heemkundige Kring ‘Aan de Schreve’, 1975. – 192 p. ; .. cm

Aan de schreve : heemkundig tijdschrift voor Poperinge en omstreken. – 1 (1971) – …. – Poperinge : Aan de schreve, 1971-…. – 30 cm

De emigratie uit Belle, Poperinge en Hondschoote tijdens de Spaanse overheersing / J.H. Bekouw. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, ISSN 1385-4984: vol. 17 (1963), pag. 201-222.

Poperinghe en omstreken tijdens de godsdienstberoerten der XVIe eeuw of den Geuzentijd / door J. Opdedrinck. – Brugge : Louis de Plancke, 1898.

Notices historiques sur la ville de Poperinghe / par Jean-Jacques Altmeyer. – Gand : Hebbelynck, 1840. – ? cm

Costumen ende usantien van de stede, keure ende jurisdictie van Poperinge. – Tot Gendt, : by Petrus de Goesin …, 1774. – [8], 98, XVI p. ; in-8