Arminius, Jacobus

Oudewater, 10 oktober 1560 – Leiden, 19 oktober 1609

Nederlands gereformeerd predikant, sedert 8 mei 1603 hoogleraar godgeleerdheid te Leiden.

Introduction to Arminius disputations , by Keith Stanglin (Grand Rapids, USA)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden I (Haarlem, 1852) 369-375

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 170-173 (H.IJ. Groenewegen)

Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme II (Kampen, 1983) 33-37 (G.J. Hoenderdaal)

John Wesley, een getrouw vertegenwoordiger van de theologie van Jacobus Arminius / Stephen Gunter. – 2001. – p. 166-181. : ill
In: Balans van een eeuw : wendingen in de historiografie van het christendom 1901-2001: (2001), p. 166-181.

De antichrist als actueel thema in de zeventiende-eeuwse Republiek / Frits Broeyer. – 1999. – p. 225-244. : ill
In: Het einde nabij? : toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom: (1999), p. 225-244.

Theologische en filosofische vrijheid in de vroege zeventiende eeuw / Eef Dekker. – 1999. – p. 53-69
In: Vrijheid : een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw: (1999), p. 53-69.

Was Arminius a Molinist? / Eef Dekker. – 1996
In: The sixteenth century journal : a journal for Renaissance and Reformation students and scholars, ISSN 0361-0160: vol. 27 (1996), afl. 2/, pag. 337-352.

Rijker dan Midas : vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) door E. Dekker / K. Zwanepol. – 1995
In: Nederlands theologisch tijdschrift, ISSN 0028-212X: vol. 49 (1995), afl. 1, pag. 81. Boekbespreking.

God, predestination, and the integrity of the created order : a note on patterns in Arminius’ theology / Richard A. Muller. – 1994. – p. 431-446. : portr
In: Later Calvinism : international perspectives: (1994), p. 431-446.

Creation, redemption and grace in the theology of Jacob Arminius / [by] William Gene Witt. – [S.l.] : [s.n.], 1993. – 2 dl. : ill. ; 21 cm
Proefschrift Notre Dame, Indiana, Univ. of Notre Dame.

Rijker dan Midas : vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) / Evert Dekker. – Zoetermeer : Boekencentrum, 1993. – XIV, 324 p. : ill. ; 24 cm
Ook verschenen in handelseditie. – 1993. – Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. – Met lit. opg., reg. – Met samenvatting in het Engels.

God, creation, and providence in the thought of Jacob Arminius : sources and directions of scholastic Protestantism in the era of early orthodoxy / Richard A. Muller. – Grand Rapids, Mich. : Baker Book House, cop. 1991. – x, 309 p. ; 23 cm
Met lit. opg. en reg. ISBN 0-8010-6279-9

Man’s freedom and bondage in the thought of Martin Luther and James Arminius / [by] Robert Thomas Dell. – Ann Arbor, Michigan : University Microfilms International, 1988. – V, 274 p. ; 20 cm
Proefschrift Boston, Boston Univ., 1962. – Xerocopie.

Jacobi Arminii Veteraquinatis Batavi disputationes magnem partem S. Theologiæ complectentes publicae & privatae priores cum accessione aliqua & correctiores … sequitur [Microvorm] / praemittitur oratio de vita et obitu auctoris recitata a Petro Bertio. – [S.l. : s.n., ca.1985]. – .. cm. – (Reformed Protestantism. Section 3)
Oratio de vita & obitu auctoris heeft geen paginering. – Microfiche ed. van: Lugduni Batavorum : ex off. Thomae Basson, 1610. -[XL], 247, 191 p.

Arminius : a study in the Dutch Reformation / Carl Bangs. – 2nd ed. – Grand Rapids, Mich. : Asbury, 1985. – 388 p. : ill. ; 22 cm
1e uitg.: 1971. – Lit. opg. – Index. ISBN 0-310-29481-9

The auction catalogue of the library of J. Arminius / a facsimile edition with an introd. by C.O. Bangs. – Utrecht : HES, 1985. – 11, 50 p. : portr. ; 22 cm. – (Catalogi redivivi ; 4)
Herdr. naar het ex. aanw. in the British Library, London. – Facs. van de uitg.: Lugduni Batavorum : Basson, 1610. ISBN 90-6194-184-9

The Arminian arm of theology : the theologies of John Fletcher, first Methodist theologian, and his precursor, James Arminius / Howard A. Slaatte. – Washington : University Press of America, c1977. – ii, 137 p. ; 22 cm. Includes index. – Bibliography: p. 131-134. ISBN 0-8191-0252-0

In het spoor van Arminius : schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan prof. dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag / [bijdr.: Hendrik Johan Adriaanse … et al.]. – Nieuwkoop : Heuff, 1975. – 231 p. : ill. ; 23 cm
Bevat ook een bijdr. in het Engels. – Met lit.opg. en bibliogr. van G.J. Hoenderdaal door J.H.W. Blaauw en E.H. Cossee (p. 227-230).
ISBN 90-6141-027-4

Arminius en de eerste Remonstranten in hun betrekkingen tot Rome / E.H. Cossee. – Leiden, 1973. – ii, 119 p. : ill. ; 30 cm + 16 bijl.

Arminius : a study in the Dutch Reformation / Carl Bangs. – Nashville [etc.] : Abingdon Press, cop. 1971. – 382 p. : ill. ; 24 cm
Met bibliogr. (p. 361-368) en index. ISBN 0-687-01744-0

Man’s faith and freedom : the theological influence of Jacobus Arminius / edited by Gerald O. Mcculloh; [contrib. by G.J. Hoenderdaal a.o.]. – New York etc. : Abingdon Press, [1962]. – 128 p. ; in-8. “Addresses delivered in the Arminius Symposium held at Amsterdam, Leiden and Utrecht, August 4-7, 1960”. – Met bibliografie.

Arminius tentoonstelling Oudewater, Waaggebouw 3 juni-17 september 1960 / [catalogus door G.J. Bierenga]. – [Oudewater : Waaggebouw], [1960]. – Ongepag. ; 15×22 cm. Omslagtitel: Jacobus Arminius 1560-1960. – Gestencild.

Leven en strijd van Jacobus Arminius / [door] D. Tjalsma. – Lochem : De Tijdstroom, 1960. – 95 p., [2] p. pl. : portr. ; 21 cm. – (Oriëntatie : referatenreeks uit Remonstranse kring ; 12/13)

Arminius’ pleidooi voor de vrede der kerk / [door] G.J. Sirks. – Lochem : De Tijdstroom, 1960. – 74 p. : portr. ; 20 cm. – (Oriëntatie-reeks ; 11)

Verklaring van Jacobus Arminius, afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608 / opnieuw uitg. door G.J. Hoenderdaal. – Lochem : De Tijdstroom, 1960. – 138 p. : ill. ; 20 cm
Uitgeg. naar aanleiding van de gedenkdag v.d. geboorte van Arminius in 1560. – Bevat een facs. v.h. titelbl. v.d. oorspr. uitg.: Leyden, ghedr. by Thomas Basson 1610. – 1e uitg. 1610.

De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden : historische schets / Lucie J.N.K. van Aken ; woord vooraf van G.J. Heering. – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1947. – 168 p. : ill., facs., portr. ; 23 cm

Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot / Petrus Henricus Winkelman. – Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1945. – XII, 338 p. : ill. ; 25 cm. Proefschrift Nijmegen. – Met reg.

Der Befreier : die Geschichte von Segifrid oder, Das Leben des Arminius : Roman / von Gerhard Raab. – Leipzig : Koehler & Amelang, cop. 1938. – 564 p. ; 21 cm

The beginnings of Arminianism to the Synod of Dort / A.W. Harrison. – London : University of London Press, 1926. – viii, 408 p. ; in-8ÿê
Proefschrift London.

Jacob Arminius op den driehonderd-jarigen gedenkdag van zijnen dood in het Groot-Auditorium der Leidsche Universiteit herdacht / door H. Y. Groenewegen. – Leiden : Van Doesburgh, 1909. – 43 p. ; 25 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

La doctrine de la prédestination dans l’Église Réformée des Pays-Bas depuis l’origine jusqu’au Synode National de Dordrecht en 1618 et 1619 : étude historique / par Théodore Van Oppenraaij. – Louvain : Van Linthout, 1906. – xiv, 272 p. ; 22 cm. – (Université Catholique de Louvain dissertations doctorales de la Faculté de théologie ; 2e série, t.2). De bij het proefschrift behorende theses zijn apart uitgegeven. – Oorspr. diss. Leuven. – Lit. opg.: p. [263]-268. – Ook beschikbaar in microvorm.

Jacobus Arminius : een biografie / door J.H. Maronier. – Amsterdam : Rogge, 1905. – 368 p. : portr., facs. ; 22 cm
Ook beschikbaar in microvorm.

The life of James Arminius … / translated from the Latin of Caspar Brandt…by John Guthrie. With an introduction, by Thomas O. Summers. – Nashville, Tn. : E. Stevenson & F.A. Owen, agents, for the Methodist Episcopal Church, South, 1857. – xxviii, 29-405 p. ; 20 cm. Edited by Geeraert Brandt.

Twee brieven van Ubbo Emmius aan Jacobus Arminius, en van dezen aan genen, medegedeeld / door G.H.M. Delprat. – Rotterdam, 1846. – 12 p. ; Overdruk.

Fragmenten uit de letterkundige nalatenschap van J.A. Gabbema / [G.H.M. Delprat]. – [S.l. : s.n.], [1837-1855]. – [80] p. ; 23 cm
Onuitgeg. stukken uit de nalatenschap van S.A. Gabbema, betreffende: Brieven van Alva, R. Ulenburgh, Filips van Bourgondie bisschop van Utrecht, Lodewijk XIII, Ubbo Emmius, Jacob Arminius, Franciscus Gomarus; 2. De allereerste series lectionum der Leidsche Hoogeschool.

Jacobus Arminius herdacht, bij de tweehonderdste verjaring van zijnen dood, : gevierd op den 22sten van wijnmaand des jaars 1809, in eene kerkelijke redevoering met aanteekeningen / A. Stolker. – Leyden : D. du Mortier en zoon, 1809. – .. p. ; in-8.

Gedachtenis van Jacobus Arminius bij de tweehonderdste verjaring van zijnen dood, gevierd op den 22sten van Wijnmaand des jaars 1809, in eene kerkelijke redevoering / door A. Stolker. – Leyden : Du Mortier en zoon, 1809. – VI, 90 p. ; 23 cm

Historia vitæ Jacobi Arminii … / auctore Caspare Brantio … ; Accedunt H. Grotii, & Dom. Baudii in Arminii obitum Epicedia. – Amstelodami, : ex officinâ Martini Schagenii, 1724. – [8], 487, [1] p. : portr. ; in-8. – * 4 A-2G 8 2H 4
TM-D 1294.

Den Haag, KB : 135 B 243

Clach-dicht. – S.l., begin 17de eeuw. – Pap., 2 fol. ; 252×183 mm

Gedicht over de dood van Jacobus Arminius (1560-1609), theoloog. – Afschrift van een gedrukte versie. Herkomst: In 1981 verplaatst van de pamflettenverzameling naar de handschriftencollectie (olim Pflt 1754)
Plaatsingscode: KB Den Haag 135 B 243

De Arminii sententia qua electionem omnem particularem fidei praevisae docet inniti : disceptatio scholastica / Nic. Grevinchovium [et] Guil. Amesius. – Amstelodami, 1658. – .. p. ; in-12

Guilielmi Twissi Anglo-Britanni S.S. Theologiae doctoris, Ad Jacobi Arminii Collationem cum Francisco Junio; & Johan. Arnoldi Corvini defensionem sententiæ Arminianæ, de prædestinatione, gratia, & libero arbitrio, &c., quam adversus Danielis Tileni Considerationem edidit, animadversiones. / Nunc primum in lucem editæ. ; Cum indicibus. – Amstelodami, : apud Joannem Janssonium, 1649. – [12], 135, [1], 474, [21] p. ; in-2. – * 4 2* 2 A-L 6 M 2 2A-4Q 4 4R 2

Jacobi Arminii … Opera theologica. – Nunc denuo conjunctim recusa. – [Francofurti] : apud Guilielmum Fitzerum Anglum, bibliopolam Francofurtanum, 1631. – [22], 788 p. : ill. ; 21 cm. Bevat tevens: Petri Bertii De vita et obitu reverendi & clarissimi viri D. Jacobi Arminii oratio.

Treves-Krack, oft der Trevisten hert-seer, door een gespreck van twee slechte ghesellen allen oprechten patriotten tot opmerckinge voor-gestelt, tegen d’Arminiaensche factie. – [S.l.], 1630. – .. p. ; in-4. Door Matthias Damius. – Vgl. Knuttel 4027 (Tiele 2377).

Iacobi Arminii Veteraqvinatis Batavi s.s. theologiæ doctoris eximii, Opera theologica. – Lvgdvni Batavorvm, : apud Godefridvm Basson, 1629. – [24], 966 p. ; in-4. – *-3* 8 A-6F 4 (-6F4, blanco?). Bevat ook: Petri Bertii De vita et obitu … D. Iacobi Arminii oratio …

Defensio sententiae D. Iacobi Arminii, de prædestinatione, gratia Dei, libero hominis arbitrio, &c. : adversus eiusdem, a cl. v. D. Daniele Tileno theologo Sedanensi editam considerationem, / avthore Ioanne Arnoldo Corvino … – Lvgdvni Batavorvm. : Ex officina Ioannis Patij …, 1613. – [20], 533, [10] p. ; in-8. – ¯a 10 A-Z 8 a-l 8

Sekere missive geschreven wt den raet vande … heeren Staten, aende classis van Rotterdam, ghedateert als te sien is, den 11 Martij 1610. daer wt men sien ende verstaen can, het wit ende voornemen d. Arminio, s. by dito der … heeren Staten. De Staten van Hollant ende West-Vrieslant. – [S.l. : s.n.], 1612. – [4] p. ; in-4. – [A] 2. Knuttel 1989. Tiele 1032.

Overlegginghe ofte proeve van t’ghevoelen Jacobi Arminij, van de predestinatie, van de ghenade Gods, ende van de vryen wille des menschen aen de Staten van Hollant ende West-vrieslandt van hem verclaert. / Door Danielem Tilenum … Wt de Latijnsche sprake in de Nederduytsche tale ghetrouwelijck overgheset. Hier achter zijn noch bijghevoecht drie brieven: 1. Davidis Parei aen den autheur. 2. Des autheurs aen Pareum. 3. M. Abrahami Sculteti. – [S.l. : s.n.], 1612. – [68] p. ; in-4. – (?) 4 A-G 4 H 2. Knuttel 1985. Tiele 1031.

Een corte ende eenvoudige antwoorde op vier poincten. By doctor Iacob Arminius in syn leven tegen ghesproken als te syn ontschrift-matich ende niet noodig om te gelooven: aengaende de predestinatie Gods. Met een kordt ondersoeck van vier poincten by doctor Iacob Arminius hier tegen ghestelt … Maer hier teghens wort bewesen dat de oprechte leere vande eeuwighe predestinatie Godts, zulcx is, die altydts inde ghereformeerde kercke hier te landen ghe-leert is. Ghestelt simpelyck by antwoort. – Tot Schiedam : voor Jan Wolfferssz, 1611. – [39] p. ; in-4. – A-E 4. Jaartal op titelblad: M.N.I.X.I (bedoeld werd: M.V.I.X.I). – Knuttel 1890.

Francisci Gomari Vvaerschouwinghe, over de vermaeninghe aen R. Donteclock : … hier is noch by ghevoecht F. Gomari 1. Verclaeringhe der hooft-puncten, ghehandelt in de laetste conferentie, met D. Arminio 2. Bedencken over de Lijck-Oratie M. P. Bertii 3. Vertooch voor de E.E. Heeren Staten gedaen over de leere ende beleydt D. Arminij : alles tot noodige bescherminge der waerheyt … uytghegheven. – 3e editie. – Tot Leyden : voor Jan Jansz. Orlers. #Boeckvercoper in de Duytschen Bybel#, 1610. – 52, 56 p. ; in-4. – A-F 4 G 2 a-g 4
1e dr.: 1609. – Van der Wulp 1162. Tiele 814. Knuttel 1653.

Dominici Bavdii Epicedivm dictvm honori & felici memoriæ reverendi viri, & veteris amici Iacobi Arminii … Accedvnt Hvgonis Grotii … Epicedia in eundem. – Lvgdvni-Batavorvm, : apud Andream Cloucquium … Typis H. ab Haestens, 1609. – [32] p. : ill. ; in-4. – A-D 4
Gravure (A4-verso): portret van Jacobus Arminius. – Knuttel 1649. – Tiele 811.

Francisci Gomari Waerschouwinghe, over de vermaninghe aen R. Donteclock : … : hier is noch by ghevoecht F. Gomari 1. Verclaeringhe der hooft-puncten, ghehandelt in de laetste conferentie, met D. Arminio 2. Bedencken over de Lijck-Oratie M.P. Bertii 3. Vertooch voor de E.E. Heeren Staten gedaen over de leere ende beleydt D. Arminij : alles tot noodighe bescherminghe der waerheyt … uytghegheven. – Tot Leyden : voor Jan Jansz. Orlers, 1609. – [4], 51, 56 p. ; in-4. – ÿç.ÿç 2 A-F 4 G 2 a-g 4
Knuttel 1652. – Tiele 813.